Navigáció átugrása

Helyi utazási kedvezmények

Gyermekek

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény
Felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig
Bármely személyi azonosításra alkalmas igazolvány, igazolás
díjmentes
6-14 éves kor közötti gyermek
Bármely személyi azonosításra alkalmas igazolvány, okmány.
helyi tanuló bérlet
6 éven felüli óvodás
Az óvoda által kiállított igazolás alapján, a VOLÁN által kiadott Tanuló Igazolvány.
helyi tanuló bérlet

Diákok

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény
Nappali és esti tagozatos tanuló, hallgató
Érvényes magyar diákigazolvány vagy az intézmények által a 362/2011. (XII. 30.) számú Kormányrendelet alapján kiadott igazolás.
A diákigazolvány érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő év október 31. napjáig, amelyben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti.
helyi tanuló bérlet
EU, EGT tagállam és Svájc állampolgára (továbbá szabad mozgás és tartózkodás jogával nem állampolgárság alapján rendelkező személyek), aki ezen államok nappali és esti oktatásban részt vevő tanulója, hallgatója
Az érintett államokban kibocsátott érvényes diákigazolvány, magyar diákigazolvány.
Magyarországi oktatási intézménnyel fennálló tanulói, hallgatói jogviszony igazolására kizárólag az érvényes magyar diákigazolvány vagy a 362/2011. (XII. 30.) sz. Kormányrendeletben meghatározott igazolás fogadható el.
helyi tanuló bérlet
A Szátv. hatálya alá tartozó nappali és esti tagozatos tanuló, hallgató
Magyar Igazolvány vagy Magyar Hozzátartozói Igazolvány mellékletében vagy pótfüzetében beragasztott érvényesítő matrica.
helyi tanuló bérlet
Magyar vagy külföldi levelező tagozatos tanuló, hallgató
Nem jár kedvezmény.

Nyugdíjasok

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény
A 65. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok
Helyi nyugdíjas bérletigazolvány szükséges, mely Nyugdíjas igazolvány, Ellátottak utazási utalványa és személyi azonosításra alkalmas igazolvány alapján kerül kiállításra.
helyi nyugdíjas bérlet

65 év felettiek

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény
Magyar állampolgár
Személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány
díjmentes
EU, EGT tagállam és Svájc állampolgára
Személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány
díjmentes
Magyar nyugellátású külföldi állampolgár
Személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány + magyar nyugdíjfolyósító szerv igazolása
díjmentes
A Szátv. hatálya alá tartozó 65 évnél idősebb külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója
Névre szóló Magyar Igazolvány vagy Magyar Hozzátartozói Igazolvány
díjmentes
Külföldi állampolgár, nemzetközi szerződés alapján
Életkort és állandó magyarországi lakhelyet igazoló igazolvány szükséges.
díjmentes
65 évnél idősebb menekült
Személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány.
díjmentes

Rokkantak

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény
Rokkantsági járadékosok
Helyi nyugdíjas bérletigazolvány, mely Ellátottak utazási utalványa és személyi azonosításra alkalmas igazolvány, okmány alapján kerül kiállításra.
helyi nyugdíjas bérlet

Szociális segélyben részesülők

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény
Az a személy, aki a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesül, ha munkaviszonyban nem áll
Az illetékes önkormányzat jegyzőjének igazolása.
helyi nyugdíjas bérlet

Fogyatékkal élő személyek

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény
Vak személy
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványa vagy
Magyar Államkincstár által kiállított Hatósági Igazolvány vagy
Vakok személyi járadékában részesülésről szóló igazolás és
személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány
díjmentes
Hallássérült személy
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványa.
díjmentes
A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy
Magyar Államkincstár Hatósági Igazolványa és személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány. 
díjmentes
A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy, a vak személy és hallássérült személy 1 fő kísérője
A fogyatékos személy igazolványa alapján, így a kísérőnek nem kell semmilyen igazolványt bemutatnia.
A kedvezmény a fogyatékos személlyel történő együttutazás idejére szól.
díjmentes

Hadirokkant, hadiözvegy

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény
Hadirokkant és hadiözvegy
Hadigondozotti igazolvány.
díjmentes
Hadirokkant kísérője
Hadigondozotti igazolvány.
díjmentes
A legalább 75%-os rokkant hadirokkanttal közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek
Személyi igazolvány és a jogosultságot megalapozó okmány.
díjmentes

Számla kiállítása

Teljes árú menetjegy/bérlet esetében: 

  • Bármely az utas által megadott számlázási névre és címre.

Kedvezményes menetjegy/bérlet esetében​: 

  • Természetes személy saját nevére és címére, Nevelési-oktatási intézmény vagy az intézmény fenntartójának nevére, címére történő számla kiállítása kizárólag kitöltött nyilatkozat esetében lehetséges
  • a nyilatkozat letölthető mintája megtalálható a www.volanbusz.hu oldalon a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) menüpontban.

Szentendre Közlekedési Kártya

(Érvényes 2015. október 1-jétől)

Megnevezés Ára
(bruttó Ft/db)

Havi érvényességű Szentendre Közlekedési Kártya tanulók részére

2700

Havi érvényességű Szentendre Közlekedési Kártya 65 év alatti nyugdíjasok részére

2700
Havi érvényességű teljes árú Szentendre Közlekedési Kártya 4800

A kártya tárgyhó első napja 0.00 órától tárgyhót követő hónap 5. nap 24.00 óráig érvényes.

A kártya csak akkor érvényes, ha az utazás megkezdése előtt

  • a tulajdonos személyazonosításra alkalmas arcképes igazolványának számát, ill.
  • tanulók esetében a diákigazolványon feltüntetett oktatási azonosító számát rávezették. (Régi típusú diákigazolvány esetében – amely nem tartalmaz oktatási azonosítót – a diákigazolvány számát kell feltüntetni.)

Az utazási kedvezményre való jogosultságot személyazonosításra alkalmas arcképes igazolvánnyal kell igazolni az utazás megkezdésekor. (A tanulók érvényes diákigazolvánnyal, a 65 év alatti nyugdíjasok személyazonosításra alkalmas arcképes igazolvány – ez lehet személyazonosító igazolvány, jogosítvány vagy akár útlevél is – és a nyugdíjas igazolvány együttes felmutatásával.)