Navigáció átugrása

Jegy- és bérletárak Monoron

Érvényes: 2016. május 1-jétől

Típus Ár (Ft)
Vonaljegy 150
Havi bérlet 3500
Félhavi bérlet 2000
Tanuló / nyugdíjas bérlet 2000

Menetjegyek és bérletek érvényessége:

 • A vonaljegy a felszállási (érvényesítési) helytől leszállásig – a körjárati sajátosság következtében legfeljebb a felszállási helyet megelőző megálló lehet – jogosít egyszeri, megszakítás nélküli utazásra.
 • A havi bérletjegyek tárgyhó 1-én 0.00 órától a következő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek.

A nyugdíjas bérlethez a jegypénztárban előzetesen Helyi nyugdíjas bérletigazolványt kell kiváltani, mely a Nyugdíjas igazolvány, Ellátottak utazási utalványa és személyi azonosításra alkalmas igazolvány alapján kerül kiállításra.

A 65. év felettiek részére az utazás díjtalan.

 • Félhavi bérlet érvényessége
 • Az I. fél hónapra váltott bérletjegy tárgyhó 1. napja 0.00 órájától 20. napja 24.00 órájáig terjedő időre érvényes.
 • A II. fél hónapra váltott bérletjegy a tárgyhó 19. napja 0.00 órájától a következő hónap 5. napja 24.00 órájáig érvényes.

A kutyaszállítás díja azonos a járatra érvényes vonaljegy árával. Kivételt képez a vakvezető, a rendőrségi kutya, melynek szállítása díjtalan.

Monori pótdíjak

8000 Ft pótdíjat fizet az utas, aki

 • jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási jogosítvánnyal kísérli meg az utazást, valamint a kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe;
 • olyan bérlettel kísérli meg az utazást, amelyre az igazolvány száma nincs tintával olvashatóan rávezetve;
 • a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,
 • kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít.

12000 Ft pótdíj:

Ha a fizetésre kötelezett a megállapított pótdíjat a helyszínen vagy 30 napon belül nem egyenlíti ki.

1300 Ft bemutatási díj:

Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja, az ellenőrzést követő 15 munkanapon belül a közlekedési vállalat által kijelölt helyen annak utólagos bemutatása és 1.300,- Ft bérletbemutatási díj megfizetése esetén mentesül a pótdíj-fizetés alól. Bemutatási díj esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett menetdíjat.

Helyi bérletek visszaváltása:

 • Tárgyhavi helyi bérletjegy árát: tárgyhó megelőző hónap utolsó napjának 24.00 órájáig,
 • Tárgyhavi helyi bérletjegy árának felét: tárgyhó 14. napjának 24.00 órájáig,
 • Helyi első félhavi bérlet árát: a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjának 24.00 órájáig,
 • Helyi második félhavi bérlet árát: a tárgyhó 15. napjának 24.00 órájáig,
 • Ha az önkormányzati ármegállapítás más érvényességi időt határoz meg, és azt rendeletében közzéteszi, akkor a helyi bérletjegyek az önkormányzati rendeletben meghatározott időpontig téríthetőek vissza.