Navigáció átugrása

Tudnivalók a kedvezményes helyi bérletekről

A kedvezményes helyi bérlet csak az adott település közigazgatási határán belül a helyi díjszabással közlekedő járatokon használható.

Az egyvonalas bérlet kizárólag a bérleten feltüntetett vonalon jogosít utazásra. Ezzel szemben az összvonalas bérlettel az összes helyi vonalon korlátozás nélkül lehet utazni.

A kedvezményes helyi bérletek típusai

  • utazási viszonylatot tartalmazó gépi nyomtatású egyvonalas, vagy összvonalas,
  • utazási viszonylatot nem tartalmazó nyomdai előállítású egyvonalas, vagy összvonalas.

A gépi nyomtatású bérletek esetében személyazonosításra alkalmas igazolvány szükséges, kivéve a nyugdíjas bérletek. A nyugdíjas bérletek használatához a VOLÁN pénztárban kiállított fényképes bérletigazolvány szükséges.

A nyugdíjas bérlet igazolvány érvényesítése az utazási kedvezményre jogosító

  • Ellátottak utazási utalványa esetében az utalványon feltüntetett érvényességi dátummal,
  • jegyzői igazolás esetében az igazoláson szereplő érvényességi dátummal, annak hiányában a kiállítás év december 31-i lejárati dátummal történhet.

A nyugdíjas bérletigazolvány nem állítható ki korlátlan érvényességgel!
Az utas csak a saját nevére állíttathat ki nyugdíjas bérletigazolványt és csak a saját nevére szóló nyugdíjas bérletigazolványt érvényesíttetheti.

Érvényesség

Tárgy hónap első napján 0 órától következő hónap 5-ik napján 24 óráig

Jogosultság

Tanulói és hallgatói jogviszony alapján

Kedvezményre jogosult Igénybevétel feltétele Bérlet felhasználás lehetősége Használathoz szükséges egyéb igazolás

6 éven felüli óvodás

Óvoda által kiadott igazolás

A település közigazgatási határán belüli helyi díjszabással közlekedő járatokon

Hagyományos bérletjegyek esetében VOLÁN által kiadott bérlet igazolvány

Nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban résztvevő tanuló a középiskola végéig

Érvényes diák-igazolvány, vagy a tanintézmény által kiadott diák-igazolványt helyettesítő igazolás.

 

 

Nappali és esti oktatás munkarendje szerint felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató

a Szátv. hatálya alá tartozó, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő tanuló, hallgató

A kedvezményre való jogosultságot diákigazolvánnyal vagy a tanintézmény által kiadott diákigazolványt helyettesítő igazolással kell igazolni.

A bérletszelvényre a diákigazolvány számát, vagy a diák közoktatási azonosító számát kell feltüntetni. A kitöltetlen bérletszelvény utazásra érvénytelen. A kedvezményes helyi tanulóbérlet csak az adott település közigazgatási határán belül a helyi díjszabással közlekedő járatokon használható.

Fogyatékos személyek esetében

Kedvezményre jogosult Igénybevétel feltétele Felhasználási jogosultság Egyéb szükséges igazolás

rokkantsági járadékos

Igazolás a járadék folyósításáról

A település közigazgatási határán belüli helyi díjszabással közlekedő járatokon

Hagyományos bérletjegyek esetében VOLÁN által kiadott bérlet igazolvány

A bérletszelvényre a bérletigazolvány számát vagy egyéb az ellenőrzéskor is felmutatandó személyazonosság igazolására szolgáló okmány számát kell feltüntetni. A kitöltetlen bérletszelvény utazásra érvénytelen.

Nyugellátásban, illetve szociális ellátásában részesülők esetében

Kedvezményre jogosult Igénybevétel feltétele Felhasználási jogosultság Egyéb szükséges igazolás

Nyugdíjasok

Érvényes ellátottak utazási utalványa

A település közigazgatási határán belüli helyi díjszabással közlekedő járatokon

Volán által kiadott nyugdíjas igazolvány, ellátottak utazási utalványa, személyazonosításra alkalmas igazolvány

aktív korúak ellátásában, szociális segélyben, illetve az önkormányzat által folyósított munkanélküli járadékban részesülök

Önkormányzat által kiadott érvényes igazolás

A település közigazgatási határán belüli helyi díjszabással közlekedő járatokon

Volán által kiadott nyugdíjas igazolvány, önkormányzat igazolása, személyazonosításra alkalmas igazolvány

Árak

A bérletek áráról részletes tájékoztatást a www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/helyi-dijszabasok oldalon talál.

A kedvezményes bérletről számlát vásárláskor az arra jogosult nevére és címére lehet kiállítani.