Navigáció átugrása

Panaszfórumok

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

Az NFH általános jogutódja a Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A stratégiai feladatok a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek.

Ezzel egyidejűleg 2017. január 1-jétől 197 járásban jelenik meg a fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

A fentiekkel kiegészülve a következő hatóságok nyújtanak a bejelentőnek jogorvoslatot:

a., Fogyasztóvédelmi ügyekben elsőfokú hatósági feladatkört a területileg illetékes járási hivatalok látják el.

Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/.

b., Autóbuszos személyszállítási ügyekben a Innovációs és Technológiai Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya a jogorvoslati hatóság.

  • Elérhetőségük:
  • cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.
  • telefon: +36-1-373-1405
  • e-mail: puf@nfm.gov.hu
  • levelezési cím: 1389 Budapest, 62., Pf.: 102.

c., Békéltető testület

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk nem vesz igénybe békéltető testületi eljárást, azonban lehetősége van az Ön lakóhelye/tartózkodási helye szerinti, megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Budapesten működő békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

  • cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
  • telefon: +36-1-488-21-31
  • e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  • levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

A további békéltető testületek elérhetősége a Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján található: