Navigáció átugrása

Dudar, műszaki telephelyen kiadó egy 91m2-es javítóműhely

2020. október 13.

Sorszám: 130

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Dudar, műszaki telephelyen kiadó egy 91m2-es javítóműhely

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) dudari telephelyén (8416 Dudar, Vasútállomás utca 7.) bérbe 1db javítóműhelyt, 1db aknával + előkészítő műhellyel (91m2)

A helyiségek kizárólag egyben (91m2) vehetők bérbe. A műhelyben autóbuszok javítása nem engedélyezett!

Ajánlatát személyesen hétköznaponként 9.00 és 12.00 óra között az ajánlatevőnek kell beadni a VOLÁNBUSZ Zrt. (Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán krt. 11.) Népliget Center B épületének VI. emeletén az Infrastruktúra-fenntartás és vagyongazdálkodáson zárt borítékban 2020. október 30-ig, vagy postai úton lehet megküldeni a VOLÁNBUSZ Zrt. Infrastruktúra-fenntartás és vagyongazdálkodás 1091 Budapest, Üllői út 131. címre szintén 2020. október 30-ig.

Az ajánlatot 1 db eredetei és 1 db másolati példányban dupla borítékban kérjük leadni. A belső borítékra kizárólag a pályázat 130-as sorszámát, és a „Pályázati anyag, nem felbontandó”. szöveget kérjük írni. Ezt a borítékot egy újabb borítékba kell belerakni és megcímezni.

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + ÁFA), (min ajánlati ár: 500 Ft/m2/hó + ÁFA)
  2. végzendő tevékenység

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatát, valamint az aláírási címpéldány másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad munkanapokon 6.30 óra és 15.00 óra között: Udvardi Tímea, vagyongazdálkodási munkatárs, a 06-30-829-8816 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban értesít a VOLÁNBUSZ Zrt. A jelen egyszerűsített versenyeztetéssel kapcsolatos döntéshozó: Veszprémi László műszaki igazgató, Műszaki Igazgatóság.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés várhatóan határozatlan időre szól és bármelyik fél által indoklás nélkül 30 napra felmondható lesz. A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi, illetve az ingatlankezelési költségeket. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles bruttó háromhavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó óvadékot befizetni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. Az óvadék nem határidőre és nem megfelelő összegben történő befizetése, a bérleti szerződés azonnali megszűnését (aláírástól számított 9. napon) vonja maga után.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá az ajánlatkérőt semminemű kártérítés, illetve költségtérítés nem terheli az ajánlattevővel szemben a versenyeztetéssel összefüggően.

 

                                                                                                    VOLÁNBUSZ Zrt.