Navigáció átugrása

Dudar, műszaki telephelyen kiadó egy 48 m2-es tárolóhelyiség

2020. október 13.

Sorszám: 133

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Dudar, műszaki telephelyen kiadó egy 48m2-es tárolóhelyiség

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) dudari telephelyén (8416 Dudar, Vasútállomás utca 7.) bérbe 1db 48m2 alapterületű tárolót (nyitott szín)

Ajánlatát személyesen hétköznaponként 9.00 és 12.00 óra között az ajánlatevőnek kell beadni a VOLÁNBUSZ Zrt. (Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán krt. 11.) Népliget Center B épületének VI. emeletén az Infrastruktúra-fenntartás és vagyongazdálkodáson zárt borítékban 2020. október 30-ig, vagy postai úton lehet megküldeni a VOLÁNBUSZ Zrt. Infrastruktúra-fenntartás és vagyongazdálkodás 1091 Budapest, Üllői út 131. címre szintén 2020. október 30-ig.

Az ajánlatot 1 db eredetei és 1 db másolati példányban dupla borítékban kérjük leadni. A belső borítékra kizárólag a pályázat 133-as sorszámát, és a „Pályázati anyag, nem felbontandó”. szöveget kérjük írni. Ezt a borítékot egy újabb borítékba kell belerakni és megcímezni.

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + ÁFA), (min ajánlati ár: 500 Ft/m2/hó + ÁFA)
  2. végzendő tevékenység

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatát, valamint az aláírási címpéldány másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad munkanapokon 6.30 óra és 15.00 óra között: Udvardi Tímea, vagyongazdálkodási munkatárs, a 06-30-829-8816 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban értesít a VOLÁNBUSZ Zrt. A jelen egyszerűsített versenyeztetéssel kapcsolatos döntéshozó: Veszprémi László műszaki igazgató, Műszaki Igazgatóság.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés várhatóan határozatlan időre szól és bármelyik fél által indoklás nélkül 30 napra felmondható lesz. A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi, illetve az ingatlankezelési költségeket. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles bruttó háromhavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó óvadékot befizetni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. Az óvadék nem határidőre és nem megfelelő összegben történő befizetése, a bérleti szerződés azonnali megszűnését (aláírástól számított 9. napon) vonja maga után.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá az ajánlatkérőt semminemű kártérítés, illetve költségtérítés nem terheli az ajánlattevővel szemben a versenyeztetéssel összefüggően.

                                                                                                    VOLÁNBUSZ Zrt.