Navigáció átugrása

Debrecen autóbusz-állomáson kiadó 21,05 m2-es illemhely

2021. június 10.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 162

Az ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma:

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131. Levélcím: VOLÁNBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302, Telefon: +36 1 465 5601, Fax: +36 1 455 7901)

A pályázat tárgya:

Jelen felhívás a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 4025 Debrecen, Külső Vásártér 22. szám alatti 9439 helyrajzi számú autóbusz-állomásán lévő 21,05 m2 illemhely bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége, továbbá a részletes tájékoztató elérhetősége és megkérése (email, telefon): Vámos Viktória vagyongazdálkodási szakértő, viktoria.vamos@volanbusz.hu, +36 70 197 8478

Minimum megajánlható ár: 2000 HUF/m2/hó

Az ingatlannal kapcsolatok információk:

megtekintéssel kapcsolatos információk: Az ingatlan megtekinthető, a kapcsolattartóval előzetesen egyeztetett időpontban.

ingatlan típusa: illemhely

az ingatlanon elérhető közművek: víz és csatorna, áram, fűtés

az ingatlan funkciójára vonatkozó információk: A Bérlő vállalja, hogy a bérleményt az autóbusz-állomás nyitvatartási idejéhez igazodóan üzemelteti.

A szerződés típusa, meghatározása: Bérleti szerződés

A szerződés időtartama, felmondási ideje: határozatlan, 30 napos felmondási idő

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2021.06.24.

A VOLÁNBUSZ Zrt. Fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indoklás és költségtérítés nélkül visszalépjen, illetve, hogy ne kössön szerződést.