Navigáció átugrása

Kunszentmártonon kiadó 5820 m2-es műszaki telephely

2021. június 18.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 163

Az ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma:

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131. Levélcím: VOLÁNBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302, Telefon: +36 1 465 5601, Fax: +36 1 455 7901)

A pályázat tárgya:

Jelen felhívás a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 5440 Kunszentmárton, Végh út 11. szám alatti 1075 helyrajzi számú, 5820 m2 nagyságú műszaki telephely (volt vizsgáztató állomás) bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége, továbbá a részletes tájékoztató elérhetősége és megkérése (email, telefon): Fodorné Horváth Anett vagyongazdálkodási szakértő, horvathanett.fodorne@volanbusz.hu, +36 70 640 25 38

Minimum megajánlható bérleti díj: 700.000 Ft/hó

Az ingatlannal kapcsolatok információk:

megtekintéssel kapcsolatos információk: Az ingatlan megtekinthető, a kapcsolattartóval előzetesen egyeztetett időpontban.

ingatlan típusa: műszaki telep

az ingatlanon elérhető közművek: víz és csatorna, villamos energia, gáz

az ingatlan funkciójára vonatkozó információk: Műszaki telep, műhely, vizsgáztató állomás.

A szerződés típusa, meghatározása: Bérleti szerződés

A szerződés időtartama, felmondási ideje: határozatlan, 30 napos felmondási idő

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2021. július 19.

A VOLÁNBUSZ Zrt. Fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indoklás és költségtérítés nélkül visszalépjen, illetve, hogy ne kössön szerződést.