Navigáció átugrása

Vác autóbusz-állomáson lévő 6 m2-es terület kiadó

2022. január 17.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 184     

Az ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma:

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131. Levélcím: VOLÁNBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302, Telefon: +36 1 465 5601, Fax: +36 1 455 7901)

A pályázat tárgya:

Jelen felhívás a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 2600 Vác, Szent István tér 4. szám alatti 2735 hrsz-ú autóbusz-állomáson lévő 6 m2 bérlemény (2,4 m * 2,5 m terület) bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége, továbbá a részletes tájékoztató elérhetősége és megkérése (email, telefon): Bánás Tamás – senior vagyongazdálkodási szakértő mobil: 06/70-70-21-445; e-mail: tamas.banas@volanbusz.hu .

Minimum megajánlható ár: 72.000,- HUF/ 6 m2 / hó + ÁFA

Az ingatlannal kapcsolatok információk:

megtekintéssel kapcsolatos információk: Az ingatlan megtekinthető, egyeztetés a kapcsolattartóval.

ingatlan típusa (pl üzlethelyiség, raktár): terület

az ingatlanon elérhető közművek:  áram

az ingatlan funkciójára vonatkozó információk: csak kiskereskedelmi és vendéglátó ipari tevékenység végezhető. Alkohol tartalmú italok kimérése nem engedélyezett.

A szerződés típusa, meghatározása: Bérleti szerződés

A szerződés időtartama, felmondási ideje: határozatlan, a Szerződést bármelyik Fél jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül a hónap 15. napjáig a következő hónap végére felmondani.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2022. január 24.

A VOLÁNBUSZ Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indoklás és költségtérítés nélkül visszalépjen, illetve, hogy ne kössön szerződést.