Navigáció átugrása

1143 Budapest, Hungária krt. 44-48. szám alatti autóbusz-pályaudvaron kiadó 10 m2 terület

2022. július 6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  228

Az ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma:

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131. Levélcím: VOLÁNBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302, Telefon: +36 1 465 5601 Fax: +36 1 455 7901)

A pályázat tárgya:

Jelen felhívás a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 1143 Budapest, Hungária krt. 44-48. szám alatti 32533/3 hrsz-ú autóbusz-pályaudvaron lévő 10 m2 terület bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége, továbbá a részletes tájékoztató elérhetősége és megkérése (email, telefon): Bánás Tamás – senior vagyongazdálkodási szakértő mobil: 06/70-70-21-445; e-mail: tamas.banas@volanbusz.hu .

Minimum megajánlható ár: 100.000,- HUF/ 10 m2/hó + ÁFA

Az ingatlannal kapcsolatok információk:

megtekintéssel kapcsolatos információk: Az ingatlan megtekinthető, egyeztetés a kapcsolattartóval.

ingatlan típusa: terület

az ingatlanon elérhető közművek:  áram

az ingatlan funkciójára vonatkozó információk: csak ruha (sál, sapka, kesztyű stb.) árusítási tevékenység végezhető.

A szerződés típusa, meghatározása: Bérleti szerződés

A szerződés időtartama, felmondási ideje: határozatlan, a Szerződést bármelyik Fél jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül a hónap 15. napjáig a következő hónap végére felmondani.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2022. július 13.

A VOLÁNBUSZ Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indoklás és költségtérítés nélkül visszalépjen, illetve, hogy ne kössön szerződést.