Közérdekű adatok

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. Hivatalos név (teljes név)

A társaság cégneve: VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: VOLÁNBUSZ Zrt.

2. Székhely

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

Postacím: 1476 Budapest, Pf. 302.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Telefon: +36 1 219-8000

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Fax: +36 455-7919

6. Központi elektronikus levélcím

Központi elektronikus levélcímek: info@volanbusz.hu és kommunikacio@volanbusz.hu

7. A honlap URL-je

Honlap: www.volanbusz.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Központi telefon-információ (H-P: 8.00-16.00): +36 (1) 382-0888
Utazási Centrum (H-P: 6.00-20.00, Sz-V: 6.00-17.00): +36 (1) 219-8086
H-1091 Budapest, Üllői út 131.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Kameniczky Ákos
tel.: (1) 219-8000
e-mail: info@volanbusz.hu

10. Az ügyfélfogadás rendje

II. A szervezeti struktúra

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti és Működési Szabályzat, szervezeti felépítés (2015. június 10-étől)
Szervezeti és Működési Szabályzat, szervezeti felépítés (2015. június 9-ig)

III. A szerv vezetői

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Fekete Antal vezérigazgató
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Egész Emil vezérigazgató-helyettes
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Letöltés PDF formátumban

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1.5. Lapok

I. Lapok

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Hivatalos megnevezés: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Hivatalos rövidítés: MNV Zrt.
Angol megnevezés: Hungarian State Holding Company
Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Postacím, levelezési cím: 1399 Budapest, Pf. 708.
Adószám: 14077340-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-045784
Központi telefonszám: (06 1) 237-4400
Központi Faxszám: (06 1) 237-4100
E-mail: info@mnv.hu
Internet: www.mnv.hu

Ügyfélfogadás
Helye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Rendje: Hétfőtől csütörtökig 8.10-17.00-ig, pénteken 8.10-14.30-ig
Ügyfélszolgálat telefon: (06 1) 237-4190
Ügyfélszolgálat fax: (06 1) 237-4191, (06 1) 237-4192
Ügyfélszolgálat e-mail: info@mnv.hu
Ügyfélszolgálati irodavezető: dr. Balogh Katalin

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.
1011 Budapest, Vám utca 5-7.
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: 06-1-795-1700
Telefax: 06-1-795-0697
Internet: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-6766; 06-1-795-1482

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu

1.7. Költségvetési szervek

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III. Közszolgáltatások

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

Közszolgáltatási szerződés

Mellékletek

Záradékok