Navigáció átugrása

II. MENETREND

1. Fejezet: A menetrend tartalma

1.1. A Szolgáltató a közforgalmú menetrend szerinti járattal történő utazásra vonatkozó ajánlatát menetrendbe foglalja. és abban teszi közzé.

1.2. A menetrend a járatok közlekedésének kezdő- és végpontjára, útvonalára, megállóhelyeire, közlekedési napjaira, indulási és érkezési időpontjaira, ezek, vagy az igénybevétel egyéb korlátozásaira, lehetőségeire, az igénybe vehető további szolgáltatásokra vonatkozó adatokat és tájékoztatásokat tartalmazza. A járatok indulási és érkezési időpontjai helyett a napi első és utolsó járat indulási időpontja, valamint a köztes járatgyakoriság is közzétehető.

1.3. A belföldi közforgalmú járatok menetrendje az ellátásért felelőssel – mint megrendelővel – (helyközi közlekedésben: közlekedésért felelős miniszter, helyi közlekedésben: települési önkormányzat képviselőtestülete) kötött közszolgáltatási szerződés alapján készül, annak mellékletében szerepel. A járatok menetrendben foglaltak szerinti közlekedtetése a Szolgáltató számára kötelezettség.

1.4. A menetrend egy menetrendi időszakban hatályos. A menetrendi időszak a belföldi közlekedés tekintetében általában egy év, a nemzetközi közlekedésben április 1-jétől október 31-ig tart a nyári, november 1-jétől március 31-ig tart a téli menetrendi időszak. Az időszak kezdetét és végét a Szolgáltató külön hirdeti meg, illetve kezdetét, valamint ha előre ismert, a végét is a menetrenden vagy a menetrendet tartalmazó kiadványon, hirdetményen feltünteti.

2. Fejezet: Menetrend közzététele

2.1. A Szolgáltató az általa közlekedtetett közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok közül a helyközi járatok menetrendjét együttesen a Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrendben teszi közzé, amelyben szerepelnek más szolgáltatók közös vonalon, illetve a menetrendi kötet szerinti megyében közlekedő járatai is.

A Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend kötetei évente a menetrendi időszak kezdetétől tartó érvényességgel kerülnek kiadásra. A Szolgáltató az utasok részére a hozzáférést a hatályba lépés előtti legalább 15. naptól biztosítja, kivéve, ha előre nem látható, váratlan esemény vagy a Szolgáltató hatáskörén kívüli ok vagy hátráltató körülmény bekövetkezése a megjelentetést késlelteti.

A helyi közfogalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok menetrendjét a Szolgáltató külön menetrendfüzetben, illetve más külön kiadványként teszi közzé, kivéve ha az ellátásért felelős a kiadásról eltérően rendelkezett.

2.2. A Szolgáltató menetrendi kiadványai – díj ellenében autóbusz-állomásain, és pályaudvarain (Függelék) megvásárolhatók.

2.3. A Szolgáltató által közlekedtetett közforgalmú belföldi és nemzetközi menetrend szerinti autóbuszjáratok menetrendjét a honlapján (elérhetőség: www.volanbusz.hu ) megjelenteti.

2.4. A Szolgáltató az általa közlekedtetett, illetve a nemzetközi közlekedésben az általa értékesített közforgalmú menetrend szerinti járatok menetrendjéről más menetrendi kiadványokban (menetrendfüzetekben, vonali menetrendek stb.), és egyéb kiadványokban is adhat tájékoztatást. Ennek hozzáférhetőségét a Szolgáltató a kiadvány jellegéhez, terjesztéséhez és az igényekhez igazítja, az a felsoroltaktól függően esetenként különböző, illetve változó.

2.5. Ha a különböző módon megjelentetett menetrendek tartalma között ellentmondás van, irányadónak a Szolgáltató honlapján közzétett menetrendet kell tekinteni.

3. Fejezet: A menetrend módosítása

3.1. A menetrend a menetrendi időszakon belül a Szolgáltató és az ellátásért felelős megállapodása szerint, nemzetközi közlekedésben a szolgáltató egyéni döntésével módosítható.

3.2. A belföldi közforgalmú menetrendek módosításáról a Szolgáltató a honlapján, az autóbusz-állomásain, a módosítással érintett megállóhelyeken és más fontosabb utasforgalmi csomópontokon hirdetmény útján, a nemzetközi menetrendek módosításáról a Szolgáltató honlapján, és a Népliget autóbusz-pályaudvaron ad tájékoztatást.

A jelentősebb mennyiségű vagy a korábbi módosításokat is összefoglaló változásokat a Szolgáltató külön menetrendi füzetben is közzéteheti.

3.3. A közforgalmú határon túli, nemzetközi és belföldi helyközi menetrend szerinti járatok menetrendjének módosítását a Szolgáltató hatályba lépés előtt legalább 15 nappal, korábban közzé teszi, kivéve, ha a módosításra előre nem látható, váratlan esemény, vagy a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli ok miatt került sor, vagy hátráltató körülmény bekövetkezése azt késlelteti, továbbá ha az ellátásért felelőssel való megállapodás ezen időszakon belül jött létre és a módosítás nem tűr halasztást, vagy minden körülményt mérlegelve a halasztás célszerűtlen lenne.

3.4. A közforgalmú helyi menetrend szerinti járatok menetrendjének módosítását a Szolgáltató a hatályba lépés előtt, az ellátásért felelős rendelkezése szerinti időtartammal korábban közzé teszi, kivéve, ha a módosításra előre nem látható, váratlan esemény vagy a Szolgáltató hatáskörén kívüli ok vagy hátráltató körülmény bekövetkezése, a közzétételt késlelteti, továbbá ha későbbi hatályba léptetésnek már nincsenek meg a feltételei.

3.5. Átmeneti (ideiglenes) menetrend változás szükségessége esetén (útlezárás, forgalomelterelés, javítási munkák stb. miatt) a Szolgáltató a honlapján közzétett, valamint a járat által érintett megállóhelyeken és autóbusz-állomásokon és -pályaudvarokon kifüggesztett hirdetményben ad tájékoztatást a változásokról, kivéve, ha arra előre nem tervezhető, azonnal szükséges beavatkozás miatt van szükség, ami miatt a tájékoztatásra nincs lehetőség és a változtatás rövid időtartamú. Nemzetközi járatokat érintő átmeneti menetrendváltozásról a Szolgáltató a honlapján ad tájékoztatást.

3.6. Az utasok a menetrenddel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat közvetlenül a Szolgáltató részére is megadhatják a Szolgáltató központi elérhetőségén. (Függelék)