Navigáció átugrása

III. TÁJÉKOZTATÁS

Az utas-tájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el, továbbá gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa, illetve, hogy mindazon szolgáltatásokkal kapcsolatos információk az utasok, ügyfelek rendelkezésére álljanak, melyek ahhoz szükségesek, hogy azok az utazással, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos döntéseiket időben meghozhassák.

A Szolgáltató és alvállalkozói által működtetett járatok menetrendjével, a hálózat felépítésével és a járatokkal, átszállási kapcsolatokkal összefüggő tájékoztatást nyújt az utasoknak elektronikus és nyomtatott formában, továbbá a jegy- és bérletrendszer felépítésével, az egyes díjtermékek felhasználási feltételeivel, áraival.

1. Tájékoztatás a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok közlekedéséről

A Szolgáltatótól a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok közlekedéséről tájékoztatás kapható:

szóban

 • az autóbusz-állomásokon és a VOLÁNBUSZ Zrt. más utasforgalmi szolgálatánál az összes belföldi helyi, helyközi járatairól, továbbá ezek csatlakozásairól, illetve az átszállási lehetőségekről (továbbá a belföldi vonatok menetrendjéről), valamint határon átmenő és nemzetközi járatok esetében azokról, melyekre a Szolgáltató menetjegy értékesítési tevékenységet végez, vagy amely az általa üzemeltetett pályaudvarról indul, vagy azt érinti,
 • a járatot végző autóbusz-vezetőnél az adott járat vonalán közlekedő járatok menetrendjéről, várakozásokról és csatlakozásairól, 
 • az autóbuszjáraton (személyes közléssel vagy elektronikus formában) induláskor az autóbuszjárat útvonaláról, a járattal érintésre kerülő főbb településekről, megállókról, majd a továbbiakban folyamatosan az érintésre kerülő következő állomásról, illetve megállóhelyről, a közvetlen csatlakozásokról, az állomáson, illetve a megállóhelyen való tartózkodás időtartamáról és a továbbindulás időpontjáról;

telefonon és faxon ügyfélszolgálati időn belüli válasszal az autóbusz-állomásokon és a VOLÁNBUSZ Zrt. más utasforgalmi szolgálatánál a VOLÁNBUSZ Zrt. (határon átmenő, nemzetközi és) belföldi helyi, helyközi járatairól, továbbá ezek csatlakozásairól, illetve az átszállási lehetőségekről;

írásban az 1. sz Függelékben a VOLÁNBUSZ Zrt. (határon átmenő, nemzetközi és) belföldi helyi, helyközi járatairól, továbbá ezek csatlakozásairól, illetve az átszállási lehetőségekről;

Az autóbusz-állomásokon összesített tájékoztatás az autóbusz-állomásról induló és oda érkező autóbuszjáratokról:

 • a célállomás, illetve érkező járatoknál a járat az indulási helye szerinti bontásban az indulási, illetve érkezési időpontok, a közlekedés napja és a felszállóhely száma (érkezési hely száma) feltüntetésével;

A megállóhelyeken és a VOLÁNBUSZ Zrt. által üzemeltetett autóbusz-állomások felszállóhelyeinél elektronikus vagy kifüggesztett írásos tájékoztatók útján:

 • a megállóhelyet érintő (az autóbusz-állomás felszállóhelyéről induló) autóbuszjáratok indulási időpontjáról és közlekedési napjairól végállomásuk, illetve az útvonalukkal érintett jelentősebb helységek szerinti csoportosításban,
 • a megállóhelyet (az autóbusz-állomás felszállóhelyét) érintő autóbuszjáratok menetrendjének módosításáról és átmeneti változásáról a hatályba lépés időpontja előtt;

Autóbusz-állomásokon elektronikus vagy írásos formában, továbbá (naponta, üzemidőben) hangosbemondó útján:

 • az állomásra érkező és onnan induló autóbuszjáratokról érkezésükkor, illetve indulásukat megelőzően a beszállásra való felhívásként,
 • az autóbuszjáratok felszállóhelyéről (a felszállóhely számáról, ahonnan a járatot végző autóbusz indul);

A járatot végző autóbuszon elektronikus vagy írásos formában (legalább kívülről) a végállomásról és szükség szerint a köztes útvonalról (vagy csak a célállomásról és az útvonalról), továbbá helyi és egyes elővárosi járatokon a vonalszámról.

A felsoroltakon kívül a közlekedési központok – menetrendi keresőjének használatával a www.menetrendek.hu oldalon tájékoztatás kapható az összes közlekedési központ belföldi helyközi autóbuszjáratáról.

2. Tájékoztatás az utazási feltételekről, díjszabásról és egyéb, a személyszállításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokról

A VOLÁNBUSZ Zrt. a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratok igénybevételi feltételei és az igénybe vehető egyéb szolgáltatásai tárgykörben tájékoztatást ad:

 • a VOLÁNBUSZ Zrt. és az utas között létrejövő személyszállítási szerződés feltételeiről (Utazási feltételek),
 • a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszjáratokon alkalmazott díjakról és kiszámítási módjukról,
 • az utazási kedvezményekről, azok mértékéről, a kedvezmények igénybevételi feltételeiről és a jogosultság igazolásáról,
 • az egyes jegy- és bérletfajtákról, azok érvényességének és használatának feltételeiről,
 • az autóbuszba bevihető kézipoggyászok és csomagok engedélyezett tartalmáról, méretéről, tömegéről és a szállítási egyéb feltételeiről, valamint szállításuk díjáról,
 • az útipoggyász fuvarozást végző autóbuszjáratokról, a poggyászok engedélyezett tartalmáról, méretéről, tömegéről, darabszámáról és a poggyászfuvarozás egyéb feltételeiről, valamint a poggyászfuvarozás díjáról,
 • az ülőhelyfoglalás feltételeiről, a VOLÁNBUSZ Zrt. által ülőhely foglalási lehetőséggel közlekedtetett járatairól, valamint más szolgáltatók azon járatairól, amelyen utazáshoz ülőhely a VOLÁNBUSZ Zrt.-nál előzetesen foglalható,
 • a VOLÁNBUSZ Zrt. járatain történő utazásokra, valamint nemzetközi menetjegyek esetén a VOLÁNBUSZ-nál vásárolt menetjeggyel és a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében levő autóbuszon utazókra vonatkozó baleset- és poggyászbiztosítási feltételekről,
 • a VOLÁNBUSZ Zrt. egyéb személyszállítási szolgáltatásiról (különjárat stb.), azokkal kapcsolatos ügyintézéssel, illetve tájékoztatással foglalkozó szolgálati helyeiről, azok elérhetőségéről,
 • autóbusz-állomáson/megállóhelyen/váróteremben/peronon/autóbuszon a biztonság érdekében elektronikus biztonságtechnikai rendszerrel történő megfigyelés, kép- és/vagy hangfelvétel készítés, kezelés tényéről, az adatkezelés körülményeiről, továbbá a felvételeken szereplők jogairól.

A felsoroltakról tájékoztatást ad:

szóban az autóbusz-állomásokon és a VOLÁNBUSZ Zrt. más utasforgalmi szolgálatánál (1.sz sz. Függelék) az összes (határon átmenő, nemzetközi és) belföldi helyi, helyközi járataira vonatkozóan

telefonon és faxon ügyfélszolgálati időn belüli válasszal : az autóbusz-állomásokon és a Szolgáltató más utasforgalmi szolgálatánál (1. sz. Függelék) VOLÁNBUSZ Zrt. (határon átmenő, nemzetközi és) belföldi helyi, helyközi járataira vonatkozóan;

írásban az 1. sz. Függelékben VOLÁNBUSZ Zrt. (határon átmenő, nemzetközi és) VOLÁNBUSZ Zrt. helyközi és helyi járataira vonatkozóan.

A felsoroltakon kívül a közlekedési központok közös honlapjáról: ‑ www.volan.hu – tájékoztatás kapható a közlekedési központok közös Utazási feltételeiről és Díjszabásáról (az utóbbiról kivonatos).

3. Tájékoztatás az egyes utazási viszonylatokban, illetve vonalakon fizetendő menetdíjakról

A VOLÁNBUSZ Zrt. az egyes belföldi helyközi utazási viszonylatokban és a helyi autóbuszjáratokon az ellátásért felelős által a közszolgáltatási szerződésben rögzített mértékű és a kiszámításukra meghatározott szabályok szerint képzett menetdíjakat alkalmazza.

Az egyes utazási viszonylatokban, illetve vonalakon fizetendő menetdíjakról a VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatást ad:

szóban:

 • az autóbusz-állomásokon és a VOLÁNBUSZ Zrt. más utasforgalmi szolgálatánál (1. sz. Függelék) a VOLÁNBUSZ Zrt. (határon átmenő, nemzetközi és) helyközi és helyi járataira vonatkozóan;
 • a járatot végző autóbusz-vezetőnél a járattal lehetséges utazások viszonylataira vonatkozóan;

telefonon és faxon ügyfélszolgálati időn belüli válasszal : az autóbusz-állomásokon és a Szolgáltató más utasforgalmi szolgálatánál (1 sz. Függelék) a VOLÁNBUSZ Zrt. (határon átmenő, nemzetközi és) helyközi és helyi járataira vonatkozóan;

írásban az 1. sz. Függelékben a VOLÁNBUSZ Zrt. (határon átmenő, nemzetközi és) helyközi és helyi járataira vonatkozóan;

4. Egyéb tájékoztatás

 • Az utasok 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott jogairól a VOLÁNBUSZ Zrt. az autóbusz-állomásokon, más utasforgalmi szolgálatánál, továbbá a honlapján nyújt tájékoztatást.
 • Fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy kérésére a Szolgáltató – amennyiben kivitelezhető – a tájékoztatásokat akadálymentes formában biztosítja.”

A VOLÁNBUSZ Zrt. azon autóbusz-állomás/megállóhely/váróterem/peron/autóbusz bejáratánál/felszállásra kijelölt ajtójánál, amelyen elektronikus biztonságtechnikai rendszer útján megfigyelést végez, kép- és/vagy hangfelvételt készít, tájékoztatást ad a felvétel készítésének, tárolásának céljáról, helyéről, időtartamáról, az adatkezelés jogalapjáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá szóló törvénynek az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről.

5.A Szolgáltató által végzett utastájékoztatás módozatai, és megjelenési formái:

a) írott formában, amelyek az alább felsorolt helyeken érhetők el:

 • a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján (www.volanbusz.hu )
 • a VOLÁNBUSZ Zrt. Utazási Centrumában,
 • információs táblákon,
 • tájékoztatókon, szórólapokon,
 • egyéb média információkon keresztül.

b) szóbeli tájékoztatás:

 • a VOLÁNBUSZ Zrt. Utazási Centrumában,
 • a VOLÁNBUSZ telefonszámain
 • a járműveken található hangosbemondókon keresztül, valamint
 • autóbusz-állomások szolgálati helyein, és a telepített kihangosítókon keresztül.

Az utasok által igénybe vehető személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos információk, tájékoztatók az alábbi témákban és helyeken is megtekinthetők:

5.1.Díjszabás

A társaság a mindenkor érvényes díjszabást részletesen a Szolgáltató honlapján, a jegypénztáraknál teszi közzé, valamint kérésre – térítés ellenében – kinyomtatva rendelkezésre bocsájtja.

5.2.A járművek, járatok azonosítása

A járművek azonosítása a járatszám és a célállomás vagy mindkét végállomás feltüntetésével történik.

5.3.A járatok menetrendjével, útvonalával kapcsolatos tájékoztatás

 • a megállóhelyeken lévő menetrendekben és tájékoztatókban,
 • a járműveken elhelyezett viszonylat táblával vagy elektronikus kijelzővel,
 • a meghirdetett utaskapcsolati telefonszámokon,
 • a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján,
 • a VOLÁNBUSZ Zrt. Ügyfélszolgálatán (Utazási Centrum) keresztül,
 • a VOLÁNBUSZ Zrt. kérésre tájékoztatást nyújt a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára a vasúti szolgáltatások elérhetőségéről és a járművekhez való hozzáférés feltételeiről.

5.4.Az előre tervezhető forgalmi változások megtalálhatók

 • a megállóhelyeken és a járműveken,
 • a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján,
 • a VOLÁNBUSZ Zrt. Ügyfélszolgálatán (Utazási Centrum)

A jegy- és bérletpénztárak (viszonteladók) nyitva tartási idejéről az információ a Függelékben, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján érhető el.

5.5.A jegy- és bérletfajtákról érdeklődni lehet

 • a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján,
 • a VOLÁNBUSZ Zrt. Ügyfélszolgálatán (Utazási Centrum),
 • a VOLÁNBUSZ Zrt. telefonos információs szolgálatán.

5.6.Az Utazási feltételek teljes terjedelemben megtekinthetők

 • a VOLÁNBUSZ Zrt. Üzletszabályzatában,
 • a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján,
 • a VOLÁNBUSZ Zrt. Ügyfélszolgálatán (Utazási Centrum),

5.7.Az Utazási feltételek kivonata megtalálható

 • a járműveken,
 • egyéb utasforgalmi területeken.

6. Panaszfórumok

a., Fogyasztóvédelmi ügyekben elsőfokú hatósági feladatkört a területileg illetékes járási hivatalok látják el.

Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/.

b., Autóbuszos személyszállítási ügyekben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztálya a jogorvoslati hatóság.

Elérhetőségük: : puf@nfm.gov.hu

c., Békéltető testület

Tájékoztatjuk, hogy társaságunk nem vesz igénybe békéltető testületi eljárást, azonban lehetősége van az Ön lakóhelye/tartózkodási helye szerinti, megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Budapesten működő békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

A további békéltető testületek elérhetősége a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján található: