Navigáció átugrása

XIV. CÍM
TALÁLT TÁRGYAK KEZELÉSE

1. Fejezet
A talált tárgyak leadása, átvétele

1.1. A Szolgáltató alkalmazottai a járatokat végző autóbuszokat, az autóbusz-állomásokat, -pályaudvarokat és helyiségeiket rendszeresen átvizsgálja, hogy az utasok, illetve az azt használók nem hagyták-e, illetve nem vesztették-e el ott egyes poggyászaikat vagy egyéb holmijukat. A megtalált vagy mások által talált és átadott tárgyakat a Szolgáltató átmeneti időszakra megőrzi és igazolt tulajdonosa jelentkezésekor azt részére átadja. Az autóbuszokon, illetve autóbusz-pályaudvarok, -állomások területén talált gazdátlan, azonosítatlan csomagok kezeléséhez az illetékes hatósági szervek bevonásra kerülnek.

1.2. Az autóbuszon, az autóbusz-állomásokon, autóbusz-pályaudvarokon megállókban talált és ismeretlen tulajdonosú tárgyak a járatot végző gépkocsivezetőnél, a legközelebbi autóbusz-pályaudvaron, vagy forgalmi üzemnél adhatók le megőrzésre (1. sz. Függelék).

1.3. A Szolgáltató megőrzésre nem vesz át a nyilvánvalóan értéktelen, vagy jelentéktelen értékű, továbbá egészségügyi szempontból kifogásolható tárgyakat.

1.4. A Szolgáltató a talált tárgy leadásakor azt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás egy példányát a leadónak is alá kell írnia, igazolva a talált tárgyra, a megtalálásra vonatkozó bejegyzések helyességét.

1.5. A külföldi partner üzemeltetésében levő autóbuszjáratok gépkocsivezetői a talált tárgyakat általában székhelyükön adják át megőrzésre.

2. Fejezet
A talált tárgy megőrzése

2.1. A nyilvántartásba vett talált tárgyakat a Szolgáltató három hónap időtartamig megőrzi, ezt követően az át nem vett tárgyakat értékesíti.

2.2. Az átvett, de romlandósága miatt, vagy más okból el nem tartható tárgy értékesítéséről a Szolgáltató a leadást követően haladéktalanul gondoskodik. A nem értékesíthető tárgyak megsemmisítésre kerülnek.

2.3. Egyes sajátos tárgyak (nemesfém, drágakő, muzeális tárgy, belföldi vagy külföldi fizetőeszköz, csekkek, utalványok, egyéb értékpapírok, okmányok, lőfegyver, lőszer stb.) leadása esetén a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok szerint jár el, illetve azokat más erre kijelölt szerveknek adja át őrzésre.

2.4. Ha a talált tárgy jelzéséből vagy rendeltetéséből a tulajdonosa, vagy a talált dolog átvételére jogosult személy megállapítható, a Szolgáltató a megtalálástól számított 8 napon belül a tulajdonost vagy más átvételre jogosult személyt értesíti, és jelentkezése esetén részére a dolgot kiszolgáltatja.

3. Fejezet
Talált tárgyak visszaadása

3.1. Az elhagyott, elvesztett tárgyak kiszolgáltatása – ha igazolt tulajdonosa a leadást követő rövid időn belül jelentkezik annak átvételéért, akkor – a leadás helyén, egyéb esetben a Népliget autóbusz-pályaudvaron történik (1. sz. Függelék).

3.2. Ha a tárgy átvételére a jogosult csak az értékesítés után jelentkezik, a befolyt összeg kerül részére kifizetésre.

3.3. A Szolgáltató átvételre jogosultnak azt a személyt tekinti, aki kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a tárgyat ő vesztette el, vagy ő a tárgy tulajdonosa.

3.4. Az elhagyott, elvesztett tárgyat a Szolgáltató az átvételről készülő elismervény ellenében adja át, amelyen az átadó és átvevő személyi adatai (név, lakcím, személyazonosító igazolvány száma), a megtalálás helye, ideje és a talált tárgy jellemzői, tartalma, állapota feltüntetésre kerülnek.