Navigáció átugrása

Tudnivalók a kedvezményes helyközi bérletekről és azok használatáról

Általános információk

A kedvezményes bérletek típusai:

  • utazási viszonylatot tartalmazó gépi nyomtatású,
  • utazási viszonylatot tartalmazó nyomdai előállítású

Kedvezményes bérletek érvényessége

Havi
tárgy hónap első napján 0 órától következő hónap 5. napján 24 óráig
30 napos
a bérleten feltüntetett nap 0 órától a követő hónap ugyanazon napját megelőző napján 24 óráig
1 félhavi
tárgy hónap 4. napján 0 órától hónap 20. napján 24 óráig
2 félhavi
tárgy hónap 19. napján 0 órától következő hónap 5. napján 24 óráig.

Azon diákok esetében, akiknek a diákigazolványra szóló jogosultságuk október 31-ig (vagy március 31-ig) fennáll, de azt követően már nem jogosultak rá, a már megváltott kedvezményes bérletet az alábbiak szerint használhatják fel.

  • kedvezményes havi bérlet: az október (vagy március) hónapra kiadott havi bérlet annak lejáratáig (november 5-ig, vagy április 5-ig) külön igazolás nélkül érvényes.
  • kedvezményes 30 napos bérlet: az október (vagy március) hónapban kiadott 30 napos bérlet annak lejáratáig (november vagy április) külön igazolás nélkül érvényes.

A bérletszelvényen az igazolvány szám rovatot minden esetben ki kell tölteni. A kitöltetlen bérletszelvénnyel történő utazás pótdíjazást von maga után.

Amennyiben egy viszonylaton belül a kedvezőbb eljutáshoz átszállás vagy alternatív útvonal igénybevétele is szükséges, akkor a bérletet az adott viszonylatra érvényes legmagasabb díjszabási övezetre kell megváltani és azon fel kell tüntetni az átszállás helyét és/vagy az alternatív útvonalat is.

Jogosultság

A kedvezményes bérletjegy igénybevételének feltételeiről az arra jogosultnak kell meggyőződnie. A bérletpénztáros és az autóbuszvezető a kedvezményre való jogosultság vizsgálata nélkül is kiszolgáltatja a bérletjegyet.

A kedvezményes bérletről számlát vásárláskor az arra jogosult nevére és címére lehet kiállítani.

Tanulói és hallgatói jogviszony alapján kedvezményes bérletváltásra jogosultak:

Kedvezményre jogosult Igénybevétel feltétele Bérlet felhasználás lehetősége Használathoz szükséges egyéb igazolás
6 éven felüli óvodás Óvoda által kiadott igazolás A szülő által meghatározott viszonylatban VOLÁN által kiadott viszonylatigazolás  
Nappali és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban résztvevő tanuló a középiskola végéig

Érvényes diák-igazolvány, vagy a tanintézmény által kiadott diák-igazolványt helyettesítő igazolás.

Lakcímkártya, a tartózkodási hely igazolására.

Lakóhely/tartózkodási hely és az oktatási intézmény székhelye vagy a gyakorlati oktatás székhelye közötti utazásra. A bérletet a lakóhely és az iskola közötti teljes útvonalra meg kell váltani. Átszállásos utazás esetén a viszonylatigazoláson, vagy a bérleten fel kell tüntetni az átszállás/ok helyét. Ha az utazás több szolgáltató (MÁV, BKK) igénybevételével történik, akkor ellenőrzés során az érvényes bérleteket a teljes útvonalra szólóan fel kell tudni mutatni. Budapest bérlettel kombinált kiegészítő bérlet csak érvényes Budapest bérlettel együtt jogosít utazásra. Utazási viszonylatot nem tartalmazó (hagyományos) bérletszelvények esetében a VOLÁN által kiadott viszonylatigazolás. Gyakorlati oktatás székhelyének igazolására tanintézmény által kiadott (a 362/2011 (XII.30). Kormányrendeletben meghatározott formátumú) diákigazolványt helyettesítő igazolás szükséges.
Nappali és esti oktatás munkarendje szerint felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató

A kedvezményre való jogosultságot diákigazolvánnyal vagy a tanintézmény által kiadott diákigazolványt helyettesítő igazolással kell igazolni. Diákigazolványt helyettesítő igazolás esetében személyazonosításra alkalmas arcképes igazolvány egyidejű bemutatása szükséges. A diákigazolványon feltüntetett lakcímtől eltérő tartózkodási hely igazolására a lakcímkártyát kell felmutatni.

A bérletszelvényre a diákigazolványon szereplő oktatási azonosító (OM) számot kell feltüntetni. Régi típusú, oktatási azonosítót nem tartalmazó diákigazolványok esetében a diákigazolvány számát kell érvényesítésként felvezetni. A kitöltetlen bérletszelvény utazásra érvénytelen.

Levelező tagozaton tanulók nem jogosultak kedvezményes bérlet vásárlására.

A kedvezményes tanulóbérlet csak az alábbi viszonylatokban használható:

  • Állandó lakóhely – oktatási intézmény székhelye és/vagy gyakorlati oktatás székhelye.
  • Tartózkodási hely – oktatási intézmény székhelye és/vagy gyakorlati oktatás székhelye.

A kedvezményes bérletet a lakóhely és az oktatási intézmény közötti teljes szakaszra meg kell váltani.

Több szolgáltató igénybevételével történő utazás esetén a bérleteknek a teljes útvonalra szólóan kell lefedni az utazás viszonylatát. Rövidebb utazási viszonylatra kedvezményes bérletjegy nem váltható.

Amennyiben az utazás átszállással történik, akkor a bérleten fel kell tüntetni az átszállás/ok helyét.

A diákigazolványt helyettesítő igazolást az oktatási intézménynek kell kiadni az alábbi esetekben:

  • gyakorlati oktatás székhelyének igazolására,
  • oktatási intézmény székhelyétől eltérő oktatási helyszín igazolására,
  • diákigazolvány csere esetén,
  • új diákigazolvány igénylés esetén

Fogyatékos személyek esetében kedvezményes bérletváltásra jogosultak:

Kedvezményre jogosult Igénybevétel feltétele Felhasználási jogosultság Egyéb szükséges igazolás
Vak személy Igazolás a vakok személyi járadékáról vagy

 

érvényes arcképes MVGYOSZ igazolványa

A kedvezményre jogosult személy által meghatározott viszonylatban.

VOLÁN által kiadott viszonylatigazolás
Hallássérült személy Érvényes SINOSZ arcképes igazolvány. VOLÁN által kiadott viszonylatigazolás
Magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek

Magyar Államkincstár által kiadott (MÁK) kártya, vagy a Magyar Államkincstár által kiadott Hatósági Bizonyítvány.

VOLÁN által kiadott viszonylatigazolás
1998.évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy VOLÁN által kiadott viszonylatigazolás

A bérletszelvényen a kedvezményre jogosító igazolás, vagy egyéb az ellenőrzéskor is felmutatandó személyazonosság igazolására alkalmas arcképes okmány számát fel kell tüntetni.

A kitöltetlen bérletszelvény utazásra érvénytelen.

A bérletek áráról részletes tájékoztatást a www.volanbusz.hu/hu/utazasi-informaciok/jegyvasarlas/dijszabas oldalon talál.