Navigáció átugrása

Ajánlati felhívás

Sorszám: 002

Fót gumiabroncs szerelő műhely

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Fót műszaki telepén (Fót 0221/12 hrsz.) albérletbe ad gumiabroncs szerelési tevékenységre összesen 74 m2-es helyiséget.

Az ajánlatokat 2011. január 28-án (péntek) 15.00 óráig kell benyújtani e-mailen az ingatlanhasznositas@volanbusz.hu e-mail címre.

Az ajánlatokat a fent megadott sorszámra és megnevezésre hivatkozva kérjük megküldeni.

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/hó + áfa)

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad: Bánás Tamás, vagyonkezelési főmunkatárs, a 06-70-7021-445 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban (elektronikus úton) értesíti a VOLÁNBUSZ Zrt.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő albérleti szerződés határozatlan időre szól és indoklás nélkül 30 napra felmondható.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 3  legjobb ajánlattevővel további tárgyalásokat folytasson, és a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést.
Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

VOLÁNBUSZ Zrt.