Navigáció átugrása

Ajánlati felhívás

Sorszám: 009

Népliget autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó üzlethelyiség

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Népliget autóbusz-pályaudvaron (1091 Budapest, Üllői út 131.) bérbe ad 1 db 5 m2-es földszinti üzlethelyiséget.

Az ajánlatot 2012. június 4-én (hétfő) 13.00 óráig kell benyújtani e-mailen az ingatlanhasznositas@volanbusz.hu e-mail címre.

Az ajánlatot a fent megadott sorszámra és megnevezésre hivatkozva kérjük megküldeni. Az ajánlatnál kérjük megadni a cégadatokat és a végezendő tevékenységet is. Étel- és italárusítás nem végezhető, kivétel: kávé, rágógumi, aprócsokoládé, ajándék céljára kiszerelt palackozott minőségi szeszesitalok árusítása. A helyiségben víz- csatorna és elektromos csatlakozási pont van kialakítva.

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + ÁFA)
  2. referencia
  3. végezendő tevékenység

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad: Bánás Tamás, vagyonkezelési főmunkatárs, a 06-70/7021-445 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban (elektronikus úton) értesít a VOLÁNBUSZ Zrt.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés határozatlan időre szól és indoklás nélkül 30 napra felmondható. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés megkötése előtt köteles bruttó háromhavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó kauciót befizetni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 3 (három) legjobb ajánlattevővel további tárgyalásokat folytasson, és a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

VOLÁNBUSZ Zrt.