Navigáció átugrása

Ajánlati felhívás

Sorszám: 018

Stadionok autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó raktárhelyiség

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Stadionok autóbusz-pályaudvaron (1143 Budapest, Hungária krt. 44-46.) bérbe ad 1 db 9 m2-es földszinti raktárhelyiséget.

Az ajánlatot 2013. április 19-én (péntek) 17.00 óráig kell benyújtani e-mailen az ingatlanhasznositas@volanbusz.hu e-mail címre.

Az ajánlatot a fent megadott sorszámra és megnevezésre hivatkozva kérjük megküldeni. Az ajánlatnál kérjük megadni a cégadatokat (új cég alapítás esetén a „meglévő cégadatokat”).

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott bírálati szempont:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + ÁFA)

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad munkanapokon 8.00 óra ás 15.00 óra között: Bánás Tamás, vagyonkezelési főmunkatárs, a 06-70-7021-445 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban (elektronikus úton) értesíti a VOLÁNBUSZ Zrt.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés határozatlan időre szól és bármelyik fél által indoklás nélkül 30 napra felmondható. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles bruttó háromhavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó óvadékot befizetni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. Az óvadék nem határidőre és nem megfelelő összegben történő befizetése, a bérleti szerződés azonnali megszűnését (aláírástól számított 9. napon) vonja maga után.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a három legjobb ajánlattevővel további tárgyalásokat folytasson, és a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

VOLÁNBUSZ Zrt.