Navigáció átugrása

Ajánlati felhívás

Sorszám: 053

Nagykáta autóbusz-állomáson lévő kiadó 10 m2-es konténerhelyiség

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Nagykáta autóbusz-állomáson (2760 Nagykáta) bérbe ad 1 db 10 m2-es alapterületű konténert.

Az ajánlatot 2014. október 17-ig hétköznaponként 9.00 és 12.00 óra között (személyesen) az ajánlatevőnek kell beadni a VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Népliget autóbusz-pályaudvar épületének IV. em. 410/A szobájában, a Beszerzési Irodán zárt borítékban. Az ajánlat átadásakor kérjük adja meg a cégjegyzék számot, telefonszámot és e-mail címet is, illetve hozzák magukkal bélyegzőjüket.

Az ajánlatot a fent megadott sorszámra és megnevezésre hivatkozva kérjük beadni 1 db eredeti és 1 db másolati példányban. Az ajánlatot az ajánlattevő (cég, illetve feladó) megjelölése nélkül zárt borítékban kell beadni. Az ajánlatnál kérjük megadni a cégadatokat (új cég alapítás esetén a „meglévő cégadatokat”) és a végezendő tevékenységet is. A helyiségben elektromos csatlakozási pont van kialakítva.

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + ÁFA)
  2. végezendő tevékenység

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad munkanapokon 9.00 óra és 14.00 óra között: Bánás Tamás, vagyonkezelési főmunkatárs, a 06-70-7021-445 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban értesít a VOLÁNBUSZ Zrt. A jelen egyszerűsített versenyeztetéssel kapcsolatos döntéshozó: Zorányi Gábor műszaki igazgató, Műszaki Igazgatóság.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés várhatóan határozatlan időre szól és bármelyik fél által indoklás nélkül 30 napra felmondható lesz. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles bruttó háromhavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó óvadékot befizetni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. Az óvadék nem határidőre és nem megfelelő összegben történő befizetése, a bérleti szerződés azonnali megszűnését (aláírástól számított 9. napon) vonja maga után. (A nyertes ajánlattevővel helyközi autóbuszbérlet árusítási tevékenységre is kívánunk külön szerződést kötni, mely szerződés megkötésének egyéb feltételei is vannak.)

Korlátozás: Alkoholos italok közül csak dobozos és üveges sör, palackozott bor és 0,5 dl-es palackozott rövidital árusítható. Alkoholtartalmú italok kimérése nem engedélyezett.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá az ajánlatkérőt semminemű kártérítés, illetve költségtérítés nem terheli az ajánlattevővel szemben a versenyeztetéssel összefüggően.

VOLÁNBUSZ Zrt.