Navigáció átugrása

A szervezet tevékenységére vonatkozó alapvető jogszabályok

 • 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről
 • 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 • 2012. évi XLI. törvény az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról
 • 2012 évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
 • 213/2012. (VII.30.) számú Kormányrendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásokról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 254/2007.(X.04.) Kormányrendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról