Navigáció átugrása

A diák utazási kedvezmények igénybevételére jogosító iskolai igazolások

2017. szeptember 15.

Felhívjuk Tisztelt Utasaink szíves figyelmét arra, hogy a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben meghatározott, tanulói, hallgatói jogviszony jogcímén igénybe vehető közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények kizárólag érvényes diákigazolvánnyal vagy a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti igazolással vehetők igénybe.

Az igazolást a jogosult kérésére az oktatási intézmény állítja ki.

Kérjük, hogy az oktatási intézménynél az igazolás igénylésekor szíveskedjenek minden esetben jelezni, hogy az igazolást a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények igénybevétele célból kérik, mivel az oktatási intézmények ettől eltérő célokra is állítanak ki igazolásokat, azonban azok nem alkalmasak a kedvezményjogosultság igazolására.

A Rendeletben meghatározott adattartalmú igazolást az oktatási intézmények – a 2017. szeptemberben bevezetett – ún. Oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszeréből (OKTIG rendszer) nyomtatják ki. Az igazolásnak több típusa van a kiállítás egyes céljaitól függően, de a diákok ezen igazolás mindegyik típusát használhatják az utazási kedvezmények igénybevételére. Ez az igazolás QR kódot tartalmaz.

Az oktatási intézmények által a korábbi központi felületről kinyomtatott, a Rendelet korábbi hatályossága alá tartozó igazolások csak 2017. október 31. napjáig vannak érvényben.

A fenti két fajta igazoláson kívül más igazolást, az oktatási intézmény ügyintézője által akár számítógéppel, akár kézzel előállított dokumentumot a közlekedési szolgáltató nem köteles elfogadni. Ebbe a körbe tartozik az ún. KIR SZNY felületén nyomtatható iskolalátogatási igazolás, az intézmény befogadó nyilatkozata és egyéb dokumentumok is.

Kérjük, hogy az utazási kedvezmények szabályszerű igénybevétele érdekében, szíveskedjenek figyelembe venni a leírtakat, és gondoskodni arról, hogy mindenkor érvényes diákigazolvánnyal, illetve az utazási kedvezmények igénybevételére alkalmas igazolással rendelkezzenek.

A diák utazási kedvezményekre jogosító diákigazolványok és igazolások mintáit az 1. melléklet tartalmazza, az arra nem jogosító igazolások megjelenési formája közül néhány a 2. mellékletben található.

Tájékoztatjuk, hogy az Oktatási Hivatal felhívta az oktatási intézmények figyelmét arra, hogy az igazolást kérő diákoktól minden esetben kérdezzék meg, hogy az igazolást milyen célból kérik, és a célnak megfelelő dokumentumot állítsák ki számukra, továbbá felkérte az intézményeket arra, hogy a diákok és szülők által jól látható helyen helyezzék el a jelen tájékoztatás mellékletében is szereplő, utazási kedvezmények érvényesítésére alkalmas, illetve arra nem alkalmas igazolások mintáit.