Navigáció átugrása

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. Hivatalos név (teljes név)

A társaság cégneve: VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: VOLÁNBUSZ Zrt.

2. Székhely

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

Postacím: 1476 Budapest, Pf. 302.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Telefon: +36 1 219-8000

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Fax: +36 455-7919

6. Központi elektronikus levélcím

Központi elektronikus levélcímek: info@volanbusz.hu és kommunikacio@volanbusz.hu

7. A honlap URL-je

Honlap: www.volanbusz.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Központi telefon-információ (H-P: 8.00-16.00): +36 (1) 382-0888
Utazási Centrum (H-P: 6.00-20.00, Sz-V: 6.00-17.00)
H-1091 Budapest, Üllői út 131.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Kameniczky Ákos
tel.: (1) 219-8000
e-mail: info@volanbusz.hu

10. Az ügyfélfogadás rendje

Utazási Centrum (H-P: 6.00-20.00, Sz-V: 6.00-17.00)

II. A szervezeti struktúra

(utolsó módosítás: 2019. október 1.)

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

III. A szerv vezetői

(utolsó módosítás: 2020. február 10.)

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Dávid Ilona elnök-vezérigazgató
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Holnapy László Dezső igazgatósági tag
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Dr. Kretter Diána igazgatósági tag
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Szabó István Dezső igazgatósági tag
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Felügyelő bizottság

Borbélyné Dr. Szabó Ágnes felügyelőbizottsági tag
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Fazekas Kovács János felügyelőbizottsági tag, munkavállalói küldött
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

dr. Pafféri Zoltán a Felügyelőbizottság elnöke
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Szimándl Gábor felügyelőbizottsági tag, munkavállalói küldött
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Letöltés PDF formátumban

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

ssz.

neve, cégjegyzék száma:

székhelye:

elérhetőségei:

tevékenységi köre (főtevékenysége):

cégképviselő neve:

VOLÁNBUSZ Zrt. részesedésének mértéke:

1.

AUTÓ-UNIVERZÁL Kft.
Cg. 03-09-101113

6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 6.

telefon:(76)485-292
telefax:(76) 506-781
postacím: 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 6.
elektronikus levélcím: autouniverzal@t-online.hu

45.20 Gépjárműjavítás,- karbantartás

Rókusné Kovács Veronika ügyvezető

100,00%

2.

DAKÖRT Kft. "v.a."
Cg. 06-09-006254

6724 Szeged, Bakay N. u. 48.

telefon: (62) 560-111
telefax: -
postacím: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 48.
elektronikus levélcím: dakort@dakort.hu

52.21. Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Rókusné Kovács Veronika végelszámoló

100,00%

3.

PARTISCUM BUSZ Kft.
Cg. 06-09-007493

6724 Szeged, Bakay N. u. 48.

telefon: (62) 421-245
telefax: (62) 421-245
postacím: 6724 Szeged, Bakay N. u. 48.
elektronikus levélcím: partiscumbusz@partiscum.hu

49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

Fejes Miklós
ügyvezető

100,00%

4.

SALUS Nonprofit Kft.
Cg. 06-09-013991

6724 Szeged, Bakay N. u. 48.

telefon: (62) 560-111/4041
telefax: (62) 560-199
postacím: 6724 Szeged, Bakay N. u. 48.
elektronikus levélcím: info@salus.szeged.hu

85.53 Járművezető oktatás

Kővári Zita
ügyvezető

100,00%

5.

VOLÁNTRANS Kft. "v.a."
Cg. 03-09-101517

6300 Kalocsa, Bátyai út 4.

telefon: 06-78-561-433
telefax: 06-78-561-433
postacím: 6300 Kalocsa, Bátyai út 4.
elektronikus levélcím: volantrans@volantrans.hu

45.20 Gépjárműjavítás, - karbantartás

Rókusné Kovács Veronika végelszámoló

100,00%

6.

Vértes Humán Oktató és Szolgáltató Kft.

2800 Tatabánya, Csaba utca 19.

 

telefon: 06-34/515-218, 06-20/341-5425

telefax: 06-34/515-21

postacím: 2800 Tatabánya, Csaba utca 19.

elektronikus levélcím: verteshuman@knykk.hu

85.59 M. n. s. egyéb oktatás

Molnár István ügyvezető

100,00%

7.

KLASTROM- INNOV Tanácsadó és Kereskedelmi Zártkörűen működő Részvénytársaság

 

9027 Győr Ipar u. 99.

telefon: +36 (96) 516 910

 

70.22. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Bodó Jenő

98,76%

8.

MIKLÓS TRANS" Fuvarozó, Javitó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

5200 Törökszentmiklós, Tenyői út 25.

 

telefon: +3656 390 193

telefax: +3656 390 193

postacím: 5200 Törökszentmiklós, Tenyői út 25.

elektronikus levélcím: mtrans10@t-online.hu

 

52.29   Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

 

Ari Károly (ügyvezető)

82,18%

9.

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1091 Budapest, Üllői út 131

telefon: +36 34/522-390

telefax: +36 34/522-399

elektronikus levélcím titkarsag@univerzalbeszerzo.hu vagy info@univerzalbeszerzo.hu

 

4531 '08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

Sejkoczkiné Bodnár Éva

ügyvezető

63,83%

10.

Hasznos Szabadidő ’97 Szolgáltató Korlátot Felelősségű Társaság

8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.

 

telefon: +3630/2164-960

postacím: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.

 

93.29 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Busa Csaba Sándor ügyvezető  

58,7%

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1.5. Lapok

I. Lapok

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

(utolsó módosítás: 2018. szeptember 3.)

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +36-1-795-0697
Internet: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

2018. május 18-ig:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13.
1011 Budapest, Vám utca 5-7.
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: 06-1-795-1700
Telefax: 06-1-795-0697
Internet: www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

Tulajdonosi jogkört gyakorló szervezet:

Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az 1/2018 (VI.25.) NVTNM rendeletet módosító 3/2018. (VIII.1.) NVTNM rendelet alapján 2018. augusztus 1. 8 órától a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja.
Internet: http://www.kormany.hu/hu/tarca-nelkuli-miniszter-3

2018. augusztus 1. 8:00-ig:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Hivatalos megnevezés: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Hivatalos rövidítés: MNV Zrt.
Angol megnevezés: Hungarian State Holding Company
Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Postacím, levelezési cím: 1399 Budapest, Pf. 708.
Adószám: 14077340-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-045784
Központi telefonszám: (06 1) 237-4400
Központi Faxszám: (06 1) 237-4100
E-mail: info@mnv.hu
Internet: www.mnv.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Ügyfélszolgálati idő:

Hétfő 12.00 – 16.00
Kedd 9.00 – 13.00
Szerda 12.00 – 16.00
Csütörtök 9.00 – 13.00

2018. május 18-ig:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-6766; 06-1-795-1482

Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@nfm.gov.hu

Tulajdonosi jogkört gyakorló szervezet:

Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az 1/2018 (VI.25.) NVTNM rendeletet módosító 3/2018. (VIII.1.) NVTNM rendelet alapján 2018. augusztus 1. 8 órától a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja.
Internet: http://www.kormany.hu/hu/tarca-nelkuli-miniszter-3

2018. augusztus 1. 8:00-ig:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Ügyfélfogadás
Helye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Rendje: Hétfőtől csütörtökig 8.10-17.00-ig, pénteken 8.10-14.30-ig
Ügyfélszolgálat telefon: (06 1) 237-4190
Ügyfélszolgálat fax: (06 1) 237-4191, (06 1) 237-4192
Ügyfélszolgálat e-mail: info@mnv.hu
Ügyfélszolgálati irodavezető: dr. Balogh Katalin

1.7. Költségvetési szervek

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

(utolsó módosítás: 2019. október 1.)

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III. Közszolgáltatások

(utolsó módosítás: 2019. május 23.)

Közszolgáltatási szerződés

Mellékletek

Záradékok

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A VOLÁNBUSZ Zrt. alaptevékenysége a belföldi menetrend szerinti közút autóbuszosi személyszállítás szervezése és lebonyolítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött közszolgáltatási szerződés szerint.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Belföldi menetrend.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Üzletszabályzat (2020. január 1-jétől)

Üzletszabályzat (2019. október 1-jétől)

Üzletszabályzat (2019. május 16-ától)

Üzletszabályzat. (2019. május 15-éig érvényes változat)

Üzletszabályzat (2018. július 18-áig érvényes változat).

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Díjszabás.

IV. A szerv nyilvántartásai

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

V. Nyilvános kiadványok

(utolsó módosítás: 2020. január 13.)

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 • Menetrendi füzetek
  2019. december 15-étől
  Megnevezés/ Kötet neve bruttó eladási ár
  Pest megye Északkelet 850
  Pest megyek Délkelet 750
  Pest megye Nyugat 750
  Győr-Moson-Sopron megye 850
  Vas megye 1100
  Veszprém megye 1300
  Zala megye 1600
  Fejér megye 1200
  Komárom-Esztergom megye 1000
  Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1300
  Hajdú-Bihar megye 600
  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1100
  Jász-Nagykun-Szolnok megye 900
  Heves megye 1300
  Nógrád megye 1100
  Bács-Kiskun megye 1300
  Csongrád megye 1000
  Békés megye 1000
  Tolna megye 1300
  Somogy megye 1300
  Baranya megye 1200
  Eger helyi és helyközi 150
  Hatvan és Gyöngyös helyi és helyközi 150
  Szolnok megye helyi 350
  Zalai helyi 250
  Mosonmagyaróvár helyi 300
  Pápa helyi 200
  Sopron helyi 200
  Várpalota helyi 300
  Miskolc helyközi 200
  Mezőkövesd és Tiszaújváros helyközi 200
  Kazincbarcika és Ózd helyközi 150
  Nyíregyháza és Nyírbátor helyközi 250
  Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka és Vásárosnamény helyközi 600
  Berettyóújfalu, Debrecen és Hajdúszoboszló helyközi 500
  Nyíregyháza helyi 200
  Mezőkövesd helyi 300
  Ózd helyi 200
  Encs, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj helyközi 550

  2019. december 14-ig
  kötet Tartalom/cím ár (Ft)
  2/1 VÁC, Dunakeszi, Fót környéke, valamint a 2-es főúton közlekedő járatok, illetve Dunakeszi, Vác helyi járatok 590
  2/2 GÖDÖLLŐ és környéke, valamint a Budapestet érintő észak-magyarországi járatok 590
  2/3 MONOR, Dabas környéke, valamint a Budapestet érintő Kelet- és Dél-Alföldre közlekedő járatok 590
  2/4 CEGLÉD és környéke 590
  2/5 SZIGETHALOM, Ráckeve környéke, valamint az 51-es főúton közlekedő járatok 590
  2/6 ÉRD, Százhalombatta, ZSÁMBÉK, Biatorbágy környéke, valamint a Budapestet érintő dunántúli járatok, illetve Érd helyi járatok 590
  2/7 SZENTENDRE, Pilisvörösvár környéke, a 10-es és a 11-es főúton közlekedő járatok, illetve Szentendre helyi járatok 590
 • Társasági kiadványok

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

 1. Menetrend: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megrendelt autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatás részletes paramétereit  tartalmazó nyomdai kiadvány : Címe: Menetrendi füzet – A VOLÁNBUSZ Zrt. hivatalos autóbusz menetrendje
 2. Társasági kiadvány: A VOLÁNBUSZ Zrt. egy adott évben végzett tevékenységét, eredményeit bemutató összefoglaló kiadvány. 2005-2009.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Pénztáraink.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Menetrendi füzet: br. 150-1600 Ft/db

VI. Döntéshozatal, ülések

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

VIII. Pályázatok

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

IX. Hirdetmények

(utolsó módosítás: 2019. december 2.)

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

X. Közérdekű adatok igénylése

(utolsó módosítás: 2019. november 26.)

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Tájékoztató a közérdekű adatigénylés rendjéről

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Tájékoztató a közérdekű adatigénylés rendjéről

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tájékoztató a közérdekű adatigénylés rendjéről

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Vajda Krisztina Adél

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Év Elutasított kérelmek száma
(a hatóságok részéről érkezett
adatszolgáltatás iránti elutasított
megkeresésekre is kiterjedően)
Természetes személy
adatigénylők száma
Nem természetes személy
adatigénylők száma
A NAIH felé történő bejelentés dátuma
2013 4 0 4 2014. január 24.
2014 6 0 6 2015. január 22.
2015 52 5 47 2016. január 27.
2016 54 3 51 2017. január 30.
2017 79 11 68 2018. január 31.

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2012. évi CXII. törvény (Info tv.) módosítása következtében a továbbiakban a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmekre vonatkozó adatok szerepelnek a nyilvántartásban.

Időszak, amelyre az
adatszolgáltatás vonatkozik (év)
Közérdekű és közérdekből nyilvános adat
megismerésére irányuló
elutasított kérelmek száma (db)
A NAIH felé történő bejelentés dátuma
2018 1 2019.01.30

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

XI. Közzétételi listák

(utolsó módosítás: 2019. október 1.)

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában meghatározott adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdésben meghatározott szerződések ott megjelölt adatai.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. §-ában meghatározott adatok
213/2012. (VII. 30.) Kormányrendelet 10.§ (7) alapján

Üzletszabályzat

213/2012. (VII. 30.) Kormányrendelet 26/A.§ (1) szerint

Panaszkezelési szabályzat

Fogyasztóvédelmi tv. 17/A.§ (1a) alapján

Békéltető testületek elérhetőségei

Az energiahatékonysági vhr. 7/A.§ (2) e. pontja szerint

Éves energetikai szakreferens jelentés 2018.

Archív adatok

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

XII. Közadatok újrahasznosítása

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Az 1. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Az 1. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinta kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

(utolsó módosítás: 2019. június 4.)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Megnevezés 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év
Átlagos autóbuszállomány (saját+alvállalkozói) (db) 1 009 1 064 1 061 1 092 1 132
Összes indított járatszám (db) 2 630 627 3 149 607 3 104 144 3 069 584 3 126 371
Fizető km (ezer km) 71 149 76 573 76 042 76 498 78 488
Elszállított utasok száma (ezer fő) 103 149 104 874 99 452 100 549 100 522

V. Működési statisztika

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3.2. Költségvetések, beszámolók

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I. Éves költségvetések

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II. Számviteli beszámolók

(utolsó módosítás: 2019. június 7.)

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

III. A költségvetés végrehajtása

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3.3. Költségvetések, beszámolók

(utolsó módosítás: 2020. január 29.)

I. A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 • A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

4. Kollektív szerződés

Kollektív szerződés (PDF, 18MB)

II. Támogatások

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III. Szerződések

szerződés típusa szerződő fél neve szerződés tárgya éves ellenszolgáltatás értéke a szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
versenyeztetési Ernst & Young Kft. könyvvizsgálat 4 900 000 2017, 2018, 2019 évekre 2020.05.31-ig
vállalkozási KPMG Tanácsadó Kft. A KOMP programhoz kapcsolódoan a társaság oldali folyamatoknál a legjobb gyakorlat kialakítása 8 000 000 2018.05.31

https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/kozerdeku-adatok/kozbeszerzesi-eljarasok

 

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

IV. Koncessziók

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

V. Egyéb kifizetések

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

(utolsó módosítás: 2016. május 6.)

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

VII. Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

(utolsó módosítás: 2019. augusztus 29.)

 • Az éves közbeszerzési terv
 • Összegzés a megkötött szerződésekről
  szerződés típusa szerződő fél neve szerződés tárgya ellenszolgáltatás értéke (nettó) a szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
  vállalkozási szerződés Kék Ózon Kft. váci műszaki telephely talaj,-és talavízszennyezés kármentesítése 35.800.000,-Ft 2018. február 4. - 2018. november 15.
  szállítási szerződés S&T Consulting Hungary Kft. szoftverlicencek szállítása 76.688.286,-Ft 2018. június 1. - 2019. május 31.
  adásvételi szerződés MVM Partner Zrt. földgáz adásvétel 98.000.000,-Ft 2018. október 1. - 2019. október 1.
  adásvételi szerződés MVM Partner Zrt. villamos energia adásvétel 170.000.000,-Ft 2019. január 1. - 2019. december 31.
  adásvételi keretszerződés MOL Nyrt. üzemanyag adásvétel 8.101.000.000,-Ft 2019. március 1. - 2020. március 1.
  vállalkozási szerződés ESG Holding Zrt. jegy-és bérletellenőrzés 519.000.000,-Ft 2019. május 6. - 2019. december 31.
 • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról