Navigáció átugrása

Közérdekű adatok

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)

A társaság cégneve: VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: VOLÁNBUSZ Zrt.

2. Székhely

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

Postacím: 1476 Budapest, Pf. 302.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Telefon: +36 1 219-8000

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

Fax: +36 1 455-7919

6. Központi elektronikus levélcím

Központi elektronikus levélcímek:

7. A honlap URL-je

Honlap: www.volanbusz.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Központi telefon-információ (H-P: 8.00-16.00): +36 (1) 382-0888
Utazási Centrum (H-P: 6.00-20.00, Sz-V: 6.00-17.00)
H-1091 Budapest, Üllői út 131.

Állomások és pénztárak elérhetőségei és szolgáltatásai

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

dr. Őry Ferenc
tel.: (1) 219-8000
e-mail: info@volanbusz.hu

10. Az ügyfélfogadás rendje

Utazási Centrum (H-P: 6.00-20.00, Sz-V: 6.00-17.00)

Állomások és pénztárak elérhetőségei és szolgáltatásai

II. A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

III. A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Dr. Pafféri Zoltán igazgatósági elnök
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Holnapy László Dezső igazgatósági tag
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Dr. Kretter Diána igazgatósági tag
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Szabó István Dezső igazgatósági tag
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Mohl László igazgatósági tag
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Felügyelő bizottság

Fazekas Kovács János felügyelő bizottsági tag
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Borbélyné Dr. Szabó Ágnes felügyelő bizottsági tag
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Lebovits Gábor a felügyelő bizottság elnöke
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Dr. Dér Ádám felügyelő bizottsági tag
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Kertész Péter felügyelő bizottsági tag
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

Brauner Béla felügyelő bizottsági tag
tel.: (1) 219-8000
fax: (1) 455-7919
e-mail: info@volanbusz.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Letöltés PDF formátumban

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke


I. A szerv által alapított közalapítványok

1.4. Közalapítványok

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1.5. Lapok

I. Lapok

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +36-1-795-0697
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

 

Tulajdonosi jogkört gyakorló szervezet:

Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az 1/2018 (VI.25.) NVTNM rendeletet módosító 7/2020. (VII. 14.) NVTNM rendelete alapján 2020. július 15. napjától MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.
Postacím: 1940 Budapest

 

2020. július 15-ig:

Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az 1/2018 (VI.25.) NVTNM rendeletet módosító 3/2018. (VIII.1.) NVTNM rendelet alapján 2018. augusztus 1. 8:00 órától 2020. július 15-ig a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolta.
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +36-1-795-0697

 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Telefonszám: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-6816
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Ügyfélszolgálati idő:

Hétfő 12.00 – 16.00
Kedd 9.00 – 13.00
Szerda 12.00 – 16.00
Csütörtök 9.00 – 13.00

Tulajdonosi jogkört gyakorló szervezet:
Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az 1/2018 (VI.25.) NVTNM rendeletet módosító 7/2020. (VII. 14.) NVTNM rendelete alapján 2020. július 15. napjától MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja.

 

Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az 1/2018 (VI.25.) NVTNM rendeletet módosító 3/2018. (VIII.1.) NVTNM rendelet alapján 2018. augusztus 1. 8:00 órától 2020. július 15-ig a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolta.
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/tarca-nelkuli-miniszter-3

1.7. Költségvetési szervek

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A VOLÁNBUSZ Zrt. alaptevékenysége a belföldi menetrend szerinti közút autóbuszosi személyszállítás szervezése és lebonyolítása.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Belföldi menetrend

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Üzletszabályzat

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Díjszabás

IV. A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

V. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 • Menetrendi füzetek
  2020. december 13-ától

  • Pest megye Északkelet
  • Pest megye Délkelet
  • Pest megye Nyugat
  • Győr-Moson-Sopron megye
  • Vas megye
  • Veszprém megye
  • Zala megye
  • Fejér megye
  • Komárom-Esztergom megye
  • Borsod-Abaúj-Zemplén megye
  • Hajdú-Bihar megye
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
  • Jász-Nagykun-Szolnok megye
  • Heves megye
  • Nógrád megye
  • Bács-Kiskun megye
  • Csongrád-Csanád megye
  • Békés megye
  • Tolna megye
  • Somogy megye
  • Baranya megye
  A kötetek ára egységesen 2000 Ft
 • Menetrendi füzetek
  2020. december 12-éig

  Megnevezés/ Kötet neve bruttó eladási ár
  Pest megye Északkelet 850
  Pest megyek Délkelet 750
  Pest megye Nyugat 750
  Győr-Moson-Sopron megye 850
  Vas megye 1100
  Veszprém megye 1300
  Zala megye 1600
  Fejér megye 1200
  Komárom-Esztergom megye 1000
  Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1300
  Hajdú-Bihar megye 600
  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1100
  Jász-Nagykun-Szolnok megye 900
  Heves megye 1300
  Nógrád megye 1100
  Bács-Kiskun megye 1300
  Csongrád megye 1000
  Békés megye 1000
  Tolna megye 1300
  Somogy megye 1300
  Baranya megye 1200
  Eger helyi és helyközi 150
  Hatvan és Gyöngyös helyi és helyközi 150
  Szolnok megye helyi 350
  Zalai helyi 250
  Mosonmagyaróvár helyi 300
  Pápa helyi 200
  Sopron helyi 200
  Várpalota helyi 300
  Miskolc helyközi 200
  Mezőkövesd és Tiszaújváros helyközi 200
  Kazincbarcika és Ózd helyközi 150
  Nyíregyháza és Nyírbátor helyközi 250
  Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka és Vásárosnamény helyközi 600
  Berettyóújfalu, Debrecen és Hajdúszoboszló helyközi 500
  Nyíregyháza helyi 200
  Mezőkövesd helyi 300
  Ózd helyi 200
  Encs, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs és Tokaj helyközi 550

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

 1. Menetrend: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által megrendelt autóbuszos közúti személyszállítási szolgáltatás részletes paramétereit  tartalmazó nyomdai kiadvány : Címe: Menetrendi füzet – A VOLÁNBUSZ Zrt. hivatalos autóbusz menetrendje
 2. Társasági kiadvány: A VOLÁNBUSZ Zrt. egy adott évben végzett tevékenységét, eredményeit bemutató összefoglaló kiadvány. 2005-2009.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Pénztáraink

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Menetrendi füzet: br. 150–2000 Ft/db

VI. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

VIII. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

IX. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Tájékoztató a közérdekű adatigénylés rendjéről

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Tájékoztató a közérdekű adatigénylés rendjéről

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Tájékoztató a közérdekű adatigénylés rendjéről

4. Az adatvédelmi tisztségviselő vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Vajda Krisztina Adél

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás (2017-ig)

Időszak, amelyre az
adatszolgáltatás vonatkozik (év)
Közérdekű és közérdekből nyilvános adat
megismerésére irányuló
elutasított kérelmek száma (db)
A NAIH felé történő bejelentés dátuma
2018 1 2019.01.30
2019 6 2020.01.27.
2020 5 2021.01.13.
2021 11 2022.01.13.

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2012. évi CXII. törvény (Info tv.) módosítása következtében a továbbiakban a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmekre vonatkozó adatok szerepelnek a nyilvántartásban.

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

XI. Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában meghatározott adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott adatok

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdésben meghatározott szerződések ott megjelölt adatai.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. §-ában meghatározott adatok
213/2012. (VII. 30.) Kormányrendelet 10.§ (7) alapján

Üzletszabályzat

213/2012. (VII. 30.) Kormányrendelet 26/A.§ (1) szerint

Különjárati és szerződéses személyszállításra vonatkozó panaszkezelési szabályzat

Fogyasztóvédelmi tv. 17/A.§ (1a) alapján

Békéltető testületek elérhetőségei

Az energiahatékonysági vhr. 7/A.§ (2) e. pontja szerint

Éves energetikai szakreferens jelentés 2018.

Éves energetikai szakreferens jelentés 2019.

Éves energetikai szakreferens jelentés 2020.

Éves energetikai szakreferens jelentés 2021.

Archív adatok

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

XII. Közadatok újrahasznosítása

1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Az 1. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

Az 1. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinta kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

Adat megnevezése Volánbusz DAKK ÉMKK KMKK DDKK ÉNYKK KNYKK Összesen
Összes autóbusz átlagos darab száma saját (bérelt és lizing is) 1084 947 1077 833 802 1365 491 6599
alvállalkozói 66 65 0 26 0 0 68 225
összesen 1150 1012 1077 859 802 1365 559 6824
                   
Összes indított járat darab szám (járat db) 3 156 938 2 634 192 2 680 483 2 107 070 1 872 228 3 998 737 1 837 077 18 286 725
Fizető km (ezer km) 81 647 64 076 60 642 48 142 47 093 85 048 39 159 425 807
Elszállított utasok száma (ezer utas) 102 461,9 118 698,3 89 792,1 79 531,0 55 925,7 153 348,6 67 891,5 667 649,1

 

Statisztikai adatok 2014-2018.

 

V. Működési statisztika

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3.2. Költségvetések, beszámolók

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I. Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II. Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

III. A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

 • A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: 2019, 2020, 2021, 2022

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

4. Kollektív szerződés

Kollektív szerződés (PDF, 18MB)

II. Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III. Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/kozerdeku-adatok/2009-cxxiitv-2-3

IV. Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

V. Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A VOLÁNBUSZ Zrt-nél ez a közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

VII. Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 • Közbeszerzésekkel kapcsolatos tájékoztató

Közbeszerzéseink átláthatósága, és közzétételi kötelezettségeink teljesítése érdekében az alábbi elérési útvonalakon elérhető adatbázisokban tekinthetik meg közbeszerzési tervünket, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásainkat, az összegezéseket, a közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződéseinket, egyéb, Kbt. 43.§ és az Info tv. alapján közzéteendő dokumentumainkat.

Közbeszerzésekkel kapcsolatos tájékoztató