Navigáció átugrása

INIR politika

A Volánbusz Zrt. meghatározó szerepet tölt be hazánk közlekedési hálózatában, ezzel biztosítva – az érdekelt felekkel kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt paraméterek alapján - az ország autó-busz-közlekedési alapellátását. Társaságunk alapvető célként tűzte ki, hogy egy szakmailag jól felké-szült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, verseny-képes közlekedési vállalatként működjön, amely képes az új piacok felé is nyitni és sikeresen hozzájárul-ni Magyarország versenyképességének növeléséhez.
 
Alapvető elvárásunk magunkkal szemben, hogy partnereink minden tekintetben a céltudatos, szolgálat-kész, az új kihívások iránt fogékony, környezet és energiatudatos, feladatait magas színvonalon teljesítő szolgáltatót lássák bennünk.
 
E fenti célok elérése érdekében működtetjük és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2015; MSZ EN ISO 14001:2015; MSZ EN ISO 50001:2012 és a MSZ 28001:2008 szabványok követelményeinek meg-felelő rendszereinket, mely során:
 • a vezetőségünk rövid- és hosszútávú stratégiát tud kialakítani;
 • egyértelművé válik a munkatársaink számára a szervezetünknél betöltött szerepük;
 • folyamatosan tisztában leszünk a szervezetünk működési kockázataival, így azokra megfelelő intézkedésekkel tudunk reagálni;
 • biztosítjuk a működéshez szükséges erőforrásokat;
 • a megrendelők és az utazók igényeinek megfelelő folyamatos minőségi szolgáltatást tudunk nyújtani;
 • megismerjük a tevékenységünket meghatározó külső szabályozókat, így teljesíteni tudjuk a vo-natkozó jogi, valamint a szabványi követelményeket;
 • a rendszereinket, erőforrásainkat, tevékenységeinket folyamatosan fejlesztjük;
 • kiválasztott alvállalkozókkal dolgozunk együtt, akiknek megfelelő felügyelet alatt tudjuk tartani a szolgáltatásait és termékeit; 
 • folyamatosan kontrolálljuk vevőink elégedettségi szintjét;
 • lehetőséget biztosítunk munkatársainknak, hogy tudásukat oktatásokkal, képzésekkel folyama-tosan fenntartsák és fejlesszék;
 • biztosítjuk, hogy tevékenységünk minden területén megfelelünk a környezetvédelmi előírások-nak;
 • a munkatársaink egészségét és biztonságát kiemelt fontosságú tényezőként tudjuk kezelni;
 • képesek vagyunk az energiateljesítményünket folyamatosan javítani;
A Volánbusz Zrt. vezetése és munkatársaink elkötelezettek az érdekelt felek igényeinek kielégítésében. Tudatában vagyunk annak, hogy a felsorolt célok csak közös munkával érhetők el. A sikeres és eredmé-nyes működés érdekében minden munkavállalótól elvárás a minőség- és energia, valamint környezettu-datos gondolkodás, ezen szellemében végzett felelősségteljes munkavégzés.
 
Ezért biztosítjuk, hogy a szervezet valamennyi alkalmazottja megismerje cégünk integrált irányítási politikáját, valamint az Integrált Irányítási Kézikönyvet és a kapcsolódó dokumentumok előírásait. Gondoskodunk arról, hogy ezeket a munkatársaink, és a szolgáltatásainkhoz szorosan kapcsolódó part-nereink megismerjék, megértsék és alkalmazzák, valamint biztosítjuk a hozzáférést a nyilvánosság számára is.
 
A társaság fenti célok melletti elkötelezettségét az Integrált Irányítási Politika aláírásával megerősítem.
 
Budapest, 2019. október 1.
 
Dávid Ilona
elnök-vezérigazgató
 

Kapcsolódó dokumentumok