Navigáció átugrása

Certop Tanúsított rendszer

INIR politika

A Volánbusz Zrt. (továbbiakban Társaság) meghatározó szerepet tölt be hazánk közlekedési hálózatában, ezzel biztosítva – az érdekelt felekkel kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt paraméterek alapján - az ország autóbusz-közlekedési alapellátását. Társaságunk alapvető célként tűzte ki, hogy egy szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, modern eszközökkel és digitális rendszerekkel támogatott, versenyképes közlekedési vállalatként működjön, amely képes az új piacok felé is nyitni és sikeresen hozzájárulni Magyarország versenyképességének növeléséhez.
Ezen célok elérése érdekében működtetjük és fejlesztjük folyamatosan az MSZ EN ISO 9001; MSZ EN ISO 14001; MSZ EN ISO 50001 és az MSZ ISO 45001 szabványok követelményeinek megfelelő Integrált Irányítási Rendszert (INIR).
Társaságunk a fentiek érvényesülését az alábbi célkitűzések végrehajtásával kívánja elérni:
Tevékenységünk középpontjában az utas és a megrendelő áll. Az általuk elvárt igényeknek történő megfelelést a tevékenységeink minőséget befolyásoló tényezőinek – például menetrendszerűség, pontosság, udvariasság, rugalmasság – állandó fejlesztésével biztosítjuk.
Az eltérések kezelése, hibák kijavítása mellett hangsúlyt fektetünk az ismétlődésük, valamint újabb előfordulásuk megakadályozására. E szellemiséget gondolkodásmódunk középpontjába állítjuk. A szakmai és az irányítási rendszerekre vonatkozó képzésekkel kívánjuk fejleszteni társasági kultúránkat,   munkavállalóink szaktudását, lojalitását, utasaink, ügyfeleink elégedettségét.
Tevékenységünket szakértelemmel és felelősséggel, a szükséges erőforrások biztosításával, az érvényes jogszabályi és hatósági elvárások betartásával, jó gyakorlatok alkalmazásával, ellenőrzött és felügyelt körülmények között végezzük.
Szolgáltatásaink megbízhatósága érdekében lehetőség szerint minőségi, energiahatékony, környezetbarát, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos termékeket, anyagokat, berendezéseket és szolgáltatásokat veszünk igénybe. Jó partneri kapcsolat kiépítésére törekszünk ezen szándékunkat segítő beszállítókkal, szolgáltatókkal és alvállalkozókkal.
Biztosítjuk, hogy tevékenységünk minden területen megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, az új munkamódszerek, technológiák alkalmazásával a környezetkárosítás megelőzésére törekszünk.
Munkatársaink egészségét és biztonságát, az ezekkel összefüggő véleményüket kiemelt fontossággal kezeljük. Ennek megfelelően az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges erőforrások biztosításán felül, lehetőséget nyújtunk a munkavállalók képviselőinek a Munkahelyi Egészség és Biztonság Irányítási Rendszer fenntartásában és fejlesztésében való részvételre, beleértve a kapcsolódó konzultációkat.
Képesek vagyunk a környezeti és az energia teljesítményünket folyamatosan javítani, biztosítjuk az energiahatékony termékek és szolgáltatások beszerzését.
Tudatosítjuk a szervezetünk működésével, környezetével összefüggő, az Integrált Irányítási Rendszert érintő kockázatokat és lehetőségeket, így azokra megfelelő, hatékony intézkedésekkel tudunk reagálni – biztosítva rendszereink, erőforrásaink, tevékenységeink folyamatos fejlesztését.
Tudatában vagyunk annak, hogy a felsorolt célok csak közös munkával érhetőek el. A sikeres és eredményes működés érdekében minden munkavállalótól elvárás a minőség-, az energia- és a környezettudatos gondolkodás, az egészségvédelmi és biztonsági előírások betartása, illetve az ezek szellemében végzett felelősségteljes munkavégzés.
Biztosítjuk, hogy a Társaság valamennyi munkavállalója és üzleti partnere megismerje, megértse és alkalmazza az Integrált Irányítási Politikában, valamint a Társaság Integrált Irányítási Rendszeréhez kapcsolódó szabályozó dokumentumokban foglaltakat.
 
Budapest, 2024. február 1.
 
Dr. Mosóczi László
vezérigazgató

Kapcsolódó dokumentumok

Tanúsítványok