Navigáció átugrása

Certop Tanúsított rendszer

INIR politika

A Volánbusz Zrt. meghatározó szerepet tölt be hazánk közlekedési hálózatában, ezzel biztosítva – az érdekelt felekkel kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt paraméterek alapján – az ország autóbusz-közlekedési alapellátását. Társaságunk alapvető célként tűzte ki, hogy egy szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalatként működjön, amely képes az új piacok felé is nyitni és sikeresen hozzájárulni Magyarország versenyképességének növeléséhez.
 
Ezen célok elérése érdekében működtetjük és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2015; MSZ EN ISO 14001:2015; MSZ EN ISO 50001:2019 és az MSZ ISO 45001:2018 szabványok követelményeinek megfelelő Integrált Irányítási Rendszerünket (INIR).

Társaságunk a fenti követelmények érvényesülését az alábbi célkitűzések végrehajtásával kívánja elérni:

  • Tevékenységünk középpontjában az utas és a megrendelő áll. Az általuk elvárt igényeknek történő megfelelést a tevékenységeink minőséget befolyásoló tényezőinek – menetrendszerűség, pontosság, udvariasság, rugalmasság – állandó fejlesztésével biztosítjuk.
  • A hibát elsősorban megelőzni kívánjuk, nem kijavítani. E szellemiséget gondolkodásmódunk középpontjába állítjuk. A szakmai-, minőség-, energia-, környezet, illetve munkahelyi egészségvédelmi és biztonság központú képzésekkel, kívánjuk fejleszteni társasági kultúránkat, munkavállalóink lojalitását, utasaink, ügyfeleink elégedettségét.
  • Tevékenységünket szakértelemmel és felelősséggel a szükséges erőforrások biztosításával az érvényes jogszabályi és hatósági elvárások betartásával, ellenőrzött és felügyelt körülmények között végezzük.
  • Szolgáltatásaink megbízhatósága érdekében csak minőségi, energiahatékony és környezetbarát termékeket, anyagokat, berendezéseket és szolgáltatásokat veszünk igénybe. Jó partneri kapcsolat kiépítésére törekszünk ezen szándékunkat segítő beszállítókkal, szolgáltatókkal és alvállalkozókkal.
  • Biztosítjuk, hogy tevékenységünk minden területén megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, az új munkamódszerek, technológiák alkalmazásánál a környezetkárosítás megelőzésére törekszünk.
  • Munkatársaink egészségét és biztonságát kiemelt fontosságú tényezőként kezeljük, biztosítjuk az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges erőforrásokat. Lehetőséget biztosítunk munkatársainknak, hogy tudásukat oktatásokkal, képzésekkel folyamatosan fenntartsák és fejlesszék.
  • Képesek vagyunk az energiateljesítményünket folyamatosan javítani, biztosítjuk az energiahatékony termékek és szolgáltatások beszerzését.
  • Tudatosítjuk szervezetünk működési kockázatait, így azokra megfelelő, hatékony intézkedésekkel tudunk reagálni, biztosítva rendszereink, erőforrásaink, tevékenységeink folyamatos fejlesztését.

Tudatában vagyunk annak, hogy a felsorolt célok csak közös munkával érhetőek el. A sikeres és eredményes működés érdekében minden munkavállalótól elvárás a minőség- az energia, és a környezettudatos gondolkodás, az egészségvédelmi és biztonsági előírások betartása, illetve ezek szellemében végzett felelősségteljes munkavégzés.

Ezért biztosítjuk, hogy a Társaság valamennyi munkavállalója, alvállalkozója megismerje, megértse, alkalmazza az Integrált Irányítási Politikát, valamint a Kézikönyvet és kapcsolódó dokumentumok előírásait. 

Budapest, 2020. december 1.

Elnök-vezérigazgató

Kapcsolódó dokumentumok