Navigáció átugrása

Certop Tanúsított rendszer

INIR politika

A Volánbusz Zrt. (továbbiakban Társaság) meghatározó szerepet tölt be hazánk közlekedési hálózatában, ezzel biztosítva – az érdekelt felekkel kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt paraméterek alapján - az ország autóbusz-közlekedési alapellátását. Társaságunk alapvető célként tűzte ki, hogy egy szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalatként működjön, amely képes az új piacok felé is nyitni és sikeresen hozzájárulni Magyarország versenyképességének növeléséhez.
Ezen célok elérése érdekében működtetjük és fejlesztjük folyamatosan az MSZ EN ISO 9001:2015; MSZ EN ISO 14001:2015; MSZ EN ISO 50001:2019 és az MSZ ISO 45001:2018 szabványok követelményeinek megfelelő Integrált Irányítási Rendszert (INIR).
 
Társaságunk a fentiek érvényesülését az alábbi célkitűzések végrehajtásával kívánja elérni:
 
Tevékenységünk középpontjában az utas és a megrendelő áll. Az általuk elvárt igényeknek történő megfelelést a tevékenységeink minőséget befolyásoló tényezőinek – menetrendszerűség, pontosság, udvariasság, rugalmasság – állandó fejlesztésével biztosítjuk.
A hibák kijavítása mellett hangsúlyt fektetünk az ismétlődésük, valamint az előfordulásuk megakadályozására. E szellemiséget gondolkodásmódunk középpontjába állítjuk. A szakmai és az irányítási rendszerekre vonatkozó képzésekkel kívánjuk fejleszteni társasági kultúránkat, a munkavállalóink szaktudását, lojalitását, utasaink, ügyfeleink elégedettségét.
Tevékenységünket szakértelemmel és felelősséggel, a szükséges erőforrások biztosításával, az érvényes jogszabályi és hatósági elvárások betartásával, ellenőrzött és felügyelt körülmények között végezzük.
Szolgáltatásaink megbízhatósága érdekében csak minőségi, energiahatékony, környezetbarát, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos termékeket, anyagokat, berendezéseket és szolgáltatásokat veszünk igénybe. Jó partneri kapcsolat kiépítésére törekszünk ezen szándékunkat segítő beszállítókkal, szolgáltatókkal és alvállalkozókkal.
Biztosítjuk, hogy tevékenységünk minden területén megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, az új munkamódszerek, technológiák alkalmazásával a környezetkárosítás megelőzésére törekszünk.
Munkatársaink egészségét és biztonságát, az ezekkel összefüggő véleményüket kiemelt fontossággal kezeljük. Ennek megfelelően az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges erőforrások biztosításán felül, lehetőséget nyújtunk a munkavállalók képviselőinek a Munkahelyi Egészség és Biztonság Irányítási Rendszer kidolgozásában, tervezésében, bevezetésében, teljesítményértékelésében és a fejlesztési tevékenységében történő részvételre, beleértve a kapcsolódó konzultációkat.
Képesek vagyunk az energiateljesítményünket folyamatosan javítani, biztosítjuk az energiahatékony termékek és szolgáltatások beszerzését.
Tudatosítjuk a szervezetünk működésével, környezetével összefüggő, az INIR-t érintő kockázatokat, így azokra megfelelő, hatékony intézkedésekkel tudunk reagálni, biztosítva rendszereink, erőforrásaink, tevékenységeink folyamatos fejlesztését.
Tudatában vagyunk annak, hogy a felsorolt célok csak közös munkával érhetőek el. A sikeres és eredményes működés érdekében minden munkavállalótól elvárás a minőség-, az energia és a környezettudatos gondolkodás, az egészségvédelmi és biztonsági előírások betartása, illetve az ezek szellemében végzett felelősségteljes munkavégzés.
Biztosítjuk, hogy a Társaság valamennyi munkavállalója és üzleti partnere megismerje, megértse, és alkalmazza az INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI POLITIKÁBAN, valamint a Társaság Integrált Irányítási Rendszeréhez kapcsolódó szabályozó dokumentumokban foglaltakat.
 
Budapest, 2022. augusztus 4.
Elnök-vezérigazgató

Kapcsolódó dokumentumok

Tanúsítványok