Navigáció átugrása

Kérelmezés

A Volánbusz munkavállalói számíthatnak ránk:

 • ha a járványhelyzet miatt fizetés nélküli szabadságra kényszerülnek;
 • ha a velük egy háztartásban élő személyek elveszítik munkahelyüket, vagy jövedelmük jelentősen csökken a járvány miatt;
 • ha gyermekeik oktatásához támogatásra van szükségük digitális eszköz, annak díja vagy akár internet-előfizetés formájában;
 • saját vagy hozzátartozójuk tartós betegsége esetén a járvány miatt kieső jövedelem miatt;
 • házastársuk/élettársuk halála esetén.

Nem tudunk nyújtani:

szülési, temetési stb. támogatást – ilyen és más hasonló célú segélyezésre a kollektív szerződés keretein belül van lehetőség.

A kérelmezők az alábbi támogatási formák közül választhatnak:

 • egyszeri pénzbeli támogatás;
 • rendszeres pénzbeli támogatás;
 • támogatás tárgyi eszköz formájában.

Így nyújtható be támogatási kérelem: munkatársaink pályázat útján adhatják le támogatási kérelmüket, amelyhez a kitöltendő űrlap elérhető az intraneten, a Volánbusz Zrt. honlapján, valamint nyomtatott formában a HR-ügyfélszolgálatokon.

A kitöltött és aláírt űrlap benyújtható:

 • beszkennelve vagy lefényképezve e-mailben: alapitvany@volanbusz.hu;
 • borítékban postai úton: VOLÁNBUSZ Zrt., 1091 Budapest, Üllői út 131. (a borítékra rá kell írni: AZ EMBERÉRT Alapítvány);
 • személyesen a HR-ügyfélszolgálatok valamelyikén.

Az űrlapon nyilatkozni kell:

 • a támogatás kérésének indokáról;
 • a családi állapotról;
 • az egy háztartásban élők, eltartottak számáról;
 • az esetleges keresőképtelenségről;
 • az igényelt támogatási formáról;
 • egyéb, az elbíráláshoz szükséges információkról.

A felsorolt információk mellett a kérelemben fel kell tüntetni az információkat igazoló dokumentumok adatait:

 • családi állapot: házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, bejegyzett élettársi jogviszonyt igazoló okirat, utóbbi hiányában élettárs esetén lakcímkártya, bontóperi ítélet;
 • egy háztartásban élők száma: lakcímkártya;
 • eltartottak száma: születési anyakönyvi kivonat, iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolása;
 • iskoláskorúak száma: iskolalátogatási igazolás, hallgatói jogviszony igazolása;
 • gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: emelt összegű családi pótlékról szóló igazolás;
 • az egy háztartásban élő eltartók munkaviszonyának megszűnése, jövedelmének jelentős csökkenése esetén: lakcímkártya, munkanélküli igazolás, munkáltatói igazolás (arra vonatkozóan, hogy milyen változás érte);
 • keresőképtelenség esetén: az illetékes hatóság, állami szerv igazolása a juttatások folyósításáról, várható időtartamáról, igazolás az ellátás és az annak alapjául szolgáló összeg különbözetéről (vagy a különbözet számítását lehetővé tevő összegekről, pl. bérjegyzék).

 

A kérelem benyújtását a lehető legegyszerűbbre terveztük: csak az űrlapot kell kitölteni, a kérelemhez semmilyen dokumentumot nem kell csatolni. A kérelem benyújtásakor csak az életkörülmények igazolására szolgáló dokumentumok típusát, megnevezését, esetleges sorszámát és keltét kell feltüntetni az űrlapon.

Így döntünk a támogatásról:

A támogatási kérelmeket az alapítvány kuratóriuma bírálja el, és a rendelkezésre álló keret mértékéig hoz döntést a támogatásról. Az elbírálás során a kuratórium figyelembe veszi a kérelmezők indokait, életkörülményeit, és azok szerint rangsorol.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet végéig a támogatási keretösszeg szétosztásánál előnyt élveznek azok, akik a járvánnyal összefüggésben kerültek nehéz helyzetbe.

A támogatás kizáró oka, ha a munkavállaló fegyelmi vétség miatt munkáltatói intézkedés alatt áll!

A kuratórium arra törekszik, hogy a kérelem beadásától számított 30 napon belül döntés születhessen. A döntésről az alapítvány minden kérelmezőt írásban – e-mailben vagy postai úton – értesít a megadott elérhetőségein. A támogatásról szóló vagy azt elutasító döntés ellen nincs fellebbezési lehetőség.

Így lehet hozzájutni a megítélt támogatáshoz:

Jóváhagyott támogatás esetén a kérelem benyújtójával az alapítvány támogatási szerződést köt. A szerződés megkötésére a kérelmező számára legközelebbi HR-ügyfélszolgálaton kerül sor.

Fontos tudni, hogy a támogatási szerződés megkötésének és a támogatás folyósításának feltétele a kérelemben foglalt információkat igazoló eredeti dokumentumok bemutatása a kiválasztott HR-ügyfélszolgálaton. Ennek hiányában a szerződés nem köthető meg, és a támogatást a kuratórium visszavonja. A szerződés megkötésére a döntést követő 60 napon belül van lehetőség.

Házastárs/élettárs egészségügyi állapotával kapcsolatos (úgynevezett szenzitív) adatok megadása esetén kötelező leadni az érintett személy adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát az igazolással egyidejűleg. A nyilatkozatminta:

A kiválasztott HR-ügyfélszolgálat munkatársa a bemutatott dokumentumokat áttekinti, egyúttal a bemutatás és az iratok valódiságának tényét rögzíti. A bemutatott dokumentumokról másolatot nem készít, azokat elegendő bemutatni. A hozzátartozó szenzitív adatainak kezeléséről szóló eredeti nyilatkozatot le kell adni. A támogatási szerződés ezt követően a HR-ügyfélszolgálaton azonnal aláírható – kizárólag személyesen a kedvezményezett által. Meghatalmazott útján történő aláírásra csak különösen indokolt esetben, az alapítvánnyal egyeztetett módon és az alapítvány engedélyével kerülhet sor.

A szerződés megkötéséhez meg kell adni a számlaszámot, ahová a pénzbeli támogatást kérik, tárgyi támogatás esetén a postázási címet.

A támogatási szerződés megkötéséhez bemutatandó dokumentumok a támogatási döntés tárgyának függvényében:

 • járványhelyzet miatt fizetés nélküli szabadságra került munkavállaló támogatása: nem szükséges igazolás;
 • munkavállalóval egy háztartásban élő személyek munkahelyének elvesztése vagy jövedelmének jelentős csökkenése a járvány miatt: lakcímkártya, munkanélküli igazolás, munkáltatói igazolás (arra vonatkozóan, hogy milyen változás érte);
 • gyermekek oktatásának támogatása: gyermek lakcímkártyája;
 • munkavállaló/ hozzátartozó tartós betegsége esetén kieső jövedelem a járvány miatt:
  • hozzátartozó esetén az illetékes hatóság, állami szerv igazolása a juttatások folyósításáról, várható időtartamáról, igazolás az ellátás és az annak alapjául szolgáló összeg különbözetéről (vagy a különbözet számítását lehetővé tevő összegekről, pl. bérjegyzék);
 • házastárs/ élettárs halála: halotti anyakönyvi kivonat.

Kérelmezőink adatait védjük!

Adatkezelési tájékoztatónk elérhető honlapunkon.

Kérdés esetén, kérjük, keressék a HR-ügyfélszolgálatokat vagy az alapitvany@volanbusz.hu e-mail-címen az alapítvány munkatársait.

Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Együtt sikerül!