Navigáció átugrása

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

 

Felügyeleti szerv:

Építési és Közlekedési Minisztérium
 

Tulajdonos, illetve tulajdonosi jogkört gyakorló szervezet:

Tulajdonos:

2021. október 20-tól a VOLÁNBUSZ Zrt. minősített befolyással (99,998%) rendelkező részvényese a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
 
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.
Postacím: 1940 Budapest
 
Kisebbségi részvényesek:
 
2021. október 14-től MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.), valamint
 
2021. október 20-tól a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.) is. 
 
A VOLÁNBUSZ Zrt. valamennyi részvényének egyedüli tulajdonosa 2020. december 31-től 2021. október 20-ig a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2020. december 31 előtt a Magyar Állam volt.
 

Tulajdonosi jogkört gyakorló szervezet:

2020. december 30-ig:
Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az 1/2018 (VI.25.) NVTNM rendeletet módosító 7/2020. (VII. 14.) NVTNM rendelete alapján 2020. július 15. napjától 2020. december 31-ig MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolta.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.
Postacím: 1940 Budapest
 
 
2020. július 15-ig:
Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az 1/2018 (VI.25.) NVTNM rendeletet módosító 3/2018. (VIII.1.) NVTNM rendelet alapján 2018. augusztus 1. 8:00 órától 2020. július 15-ig a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolta.
 
Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44–50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
Telefax: +36-1-795-0697
 
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
 

Felügyeleti szerv:

Építési és Közlekedési Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Postai cím: 1358 Budapest, Pf. 14.

 

Tulajdonos, illetve tulajdonosi jogkört gyakorló szervezet:

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 
2020. július 15-ig:
Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter