Navigáció átugrása

Kazincbarcikán lévő kiadó 21 m2-es illemhelyiség

2020. január 23.

Sorszám: 093

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Kazincbarcikán lévő kiadó 21 m2-es illemhelyiség

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) 3700 Kazincbarcika, Egressy út 1. szám alatt lévő autóbusz-állomáson bérbe ad 1 db 21 m2-es illemhelyiséget.

Az ajánlatot 2020. február 3-ig hétköznaponként 9.00 és 12.00 óra között (személyesen) az ajánlatevőnek kell beadni a VOLÁNBUSZ Zrt. (Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán krt. 11.) Népliget Center B épületének VI. emeletén az Infrastruktúra-fenntartás és Vagyongazdálkodáson zárt borítékban, vagy a VOLÁNBUSZ Zrt. Infrastruktúra-fenntartás és Vagyongazdálkodás 1091 Budapest, Üllői út 131. címre postai úton lehet megküldeni.

Személyes átadásnál az ajánlatot a fent megadott sorszámra és megnevezésre hivatkozva kérjük beadni 1 db eredeti és 1 db másolati példányban. Az ajánlatot az ajánlattevő (cég, illetve feladó) megjelölése nélkül zárt borítékban kell beadni. Az ajánlatnál kérjük megadni a cégadatokat (új cég alapítás esetén a „meglévő cégadatokat”). Az ajánlat személyes átadásakor kérjük adja meg e-mail címet is, illetve hozzák magukkal bélyegzőjüket.

Postai feladáskor az ajánlatot 1 db eredetei és 1 db másolati példányban zárt borítékban (cég, illetve feladó) megjelölése nélkül kell megküldeni 93-as számozással, amit egy újabb borítékba kell belerakni és megcímezni. Az ajánlatnál kérjük megadni a cégadatokat (új cég alapítás esetén a „meglévő cégadatokat”).

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempont:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + ÁFA)

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad munkanapokon 9.00 óra és 14.00 óra között: Bánás Tamás, senior vagyongazdálkodási szakértőt, a 06-70-7021-445 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban értesít a VOLÁNBUSZ Zrt. A jelen egyszerűsített versenyeztetéssel kapcsolatos döntéshozó: Veszprémi László műszaki igazgató, Műszaki Igazgatóság.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés várhatóan határozatlan időre szól és bármelyik fél által indoklás nélkül 30 napra felmondható lesz. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles bruttó háromhavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó óvadékot befizetni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. Az óvadék nem határidőre és nem megfelelő összegben történő befizetése, a bérleti szerződés azonnali megszűnését (aláírástól számított 9. napon) vonja maga után.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá az ajánlatkérőt semminemű kártérítés, illetve költségtérítés nem terheli az ajánlattevővel szemben a versenyeztetéssel összefüggően.

VOLÁNBUSZ Zrt.