Navigáció átugrása

Kiskunfélegyháza autóbusz-állomás illemhely üzemeltetés

2020. január 27.

Sorszám: 096

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Kiskunfélegyháza autóbuszállomás illemhely üzemeltetés

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi S. u 2/a. autóbusz állomáson bérbe ad 1 db 15 m2 alapterületű, női-férfi illemhelyet üzemeltetés céljából.

Ajánlatát személyesen hétköznaponként 9.00 és 12.00 óra között az ajánlatevőnek kell beadni a VOLÁNBUSZ Zrt. (Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán krt. 11.) Népliget Center B épületének VI. emeletén az Infrastruktúra-fenntartás és Vagyongazdálkodáson zárt borítékban 2020. február 04-ig, vagy postai úton lehet megküldeni a VOLÁNBUSZ Zrt. Infrastruktúra-fenntartás és Vagyongazdálkodás 1091 Budapest, Üllői út 131. címre szintén 2020. február 04-ig.

Az ajánlatot 1 db eredetei és 1 db másolati példányban zárt borítékban (cég, illetve feladó) megjelölése nélkül kell megküldeni 096-os számozással, amit egy újabb borítékba kell belerakni és megcímezni. Az ajánlatnál kérjük megadni a cégadatokat (új cég alapítás esetén a „meglévő cégadatokat”).

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + ÁFA)

Az üzemeltetéssel kapcsolatos feltétel:

  1. A bérlő vállalása arra vonatkozóan, hogy a WC csoport üzemeltetését minden nap 05:00-22:00 óráig biztosítja

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad munkanapokon 9.00 óra és 14.00 óra között: Rózsahegyi Ágnes, vagyongazdálkodási munkatárs, a +36 70 984 7805 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban értesít a VOLÁNBUSZ Zrt. A jelen egyszerűsített versenyeztetéssel kapcsolatos döntéshozó: Veszprémi László műszaki igazgató, Műszaki Igazgatóság.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés várhatóan határozatlan időre szól, és bármelyik fél által indoklás nélkül 30 napra felmondható lesz. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles bruttó háromhavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó óvadékot befizetni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. Az óvadék nem határidőre és nem megfelelő összegben történő befizetése, a bérleti szerződés azonnali megszűnését (aláírástól számított 9. napon) vonja maga után.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá az ajánlatkérőt semminemű kártérítés, illetve költségtérítés nem terheli az ajánlattevővel szemben a versenyeztetéssel összefüggően.

VOLÁNBUSZ Zrt.