Navigáció átugrása

Szécsény Autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 56m2 helyiség

2020. szeptember 14.

Sorszám: 119

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Szécsény Autóbusz-pályaudvaron (3170 Szécsény Király út 17.) bérbe ad 1 db 56 m2-es helyiséget.

A bérlemény kiürített állapotban, bútorozatlanul került bérbeadásra.

Ajánlatát kizárólag postai úton lehet megküldeni, a VOLÁNBUSZ Zrt. Infrastruktúra-fenntartás és vagyongazdálkodás 1091 Budapest, Üllői út 131. címre 2020. szeptember 18.-ig.

Az ajánlatot 1 db eredeti és 1 db másolati példányban dupla borítékban kérjük leadni. A belső borítékra kizárólag a pályázat 119-es sorszámát, és a Pályázati anyag, nem felbontandószöveget kérjük írni. Ezt a borítékot egy újabb borítékba kell belerakni és megcímezni.

A pályázati anyagnak minden esetben tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • jelentkező részletes adatai
  • pályázó adatait hitelt érdemlően alátámasztó dokumentumok (cégkivonat, létesítő okirat, vállalkozói engedély stb.)
  • tervezett funkció ismertetése (pl.: leírás, látványterv)
  • tervezett beruházás ismertetése, becsült összege (opcionális)
  • pályázó képviseletére jogosult cégszerű aláírása
  • megajánlott bérleti díj feltüntetése

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + ÁFA), (minimum ajánlati ár nettó 900 Ft/m2hó),
  2. végzendő tevékenység,

A működéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése, az ajánlattevő kötelessége.

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad munkanapokon 9:00 óra és 14:00 óra között: Fodorné Horváth Anett, vagyongazdálkodási szakértő a +36 70 640 2538 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban értesíti a VOLÁNBUSZ Zrt. A jelen egyszerűsített versenyeztetéssel kapcsolatos döntéshozó: Veszprémi László műszaki igazgató, Műszaki Igazgatóság.

Nyertes a VOLÁNBUSZ Zrt. szempontjából a legelőnyösebb ajánlattevő lesz.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés várhatóan határozatlan időre szól, és bármelyik fél által indoklás nélkül 30 napra felmondható lesz. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles bruttó háromhavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó óvadékot befizetni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. Az óvadék nem határidőre (aláírástól számított 9. nap) és nem megfelelő összegben történő befizetése, a bérleti szerződés azonnali megszűnését vonja maga után.

Korlátozás: Alkoholos italok közül csak dobozos és üveges sör, palackozott bor és 0,5 dl-es palackozott rövidital árusítható. Alkohol tartalmú italok kimérése nem engedélyezett.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá az ajánlatkérőt semminemű kártérítés, illetve költségtérítés nem terheli az ajánlattevővel szemben a versenyeztetéssel összefüggően.

VOLÁNBUSZ Zrt.