Navigáció átugrása

Zalaegerszeg, autóbusz-állomáson terület bérbeadása

2020. szeptember 14.

Sorszám: 120

Zalaegerszeg, autóbusz állomáson terület bérbeadása

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 1. szám alatti autóbusz állomáson, bérbe ad 1 db 3 m2-es területet.

Ajánlatát személyesen hétköznaponként 9.00 és 12.00 óra között az ajánlatevőnek kell beadni a VOLÁNBUSZ Zrt. (Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán krt. 11.) Népliget Center B épületének VI. emeletén az Infrastruktúra-fenntartás és vagyongazdálkodáson zárt borítékban 2020. szeptember 25-ig, vagy postai úton lehet megküldeni a VOLÁNBUSZ Zrt. Infrastruktúra-fenntartás és vagyongazdálkodás 1091 Budapest, Üllői út 131. címre szintén 2020. szeptember 25-ig.

Az ajánlatot 1 db eredeti és 1 db másolati példányban dupla borítékban kérjük leadni. A belső borítékra kizárólag a pályázat 120-as sorszámát, és a „Pályázati anyag, nem felbontandó” szöveget kérjük írni. Ezt a borítékot egy újabb borítékba kell belerakni és megcímezni.

Az ajánlatnál kérjük megadni a cégadatokat (új cég alapítás esetén a „meglévő cégadatokat”).

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + ÁFA), (min ajánlati ár: 5500 Ft/m2/hó+ÁFA)
  2. végzendő tevékenység

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad munkanapokon 7.00 óra és 15.00 óra között: Udvardi Tímea, vagyongazdálkodási mt., a +36208298816-es telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban értesít a VOLÁNBUSZ Zrt. A jelen egyszerűsített versenyeztetéssel kapcsolatos döntéshozó: Veszprémi László műszaki igazgató, Műszaki Igazgatóság.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés várhatóan határozatlan időre szól és bármelyik fél által indoklás nélkül 30 napra felmondható lesz. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles bruttó háromhavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó óvadékot befizetni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. Az óvadék nem határidőre és nem megfelelő összegben történő befizetése, a bérleti szerződés azonnali megszűnését (aláírástól számított 9. napon) vonja maga után.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá az ajánlatkérőt semminemű kártérítés, illetve költségtérítés nem terheli az ajánlattevővel szemben a versenyeztetéssel összefüggően.

VOLÁNBUSZ Zrt.