Navigáció átugrása

Csongrádi autóbusz állomáson nyilvános illemhely bérbeadása

2020. szeptember 28.

Sorszám: 123

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Csongrádi autóbusz állomáson nyilvános illemhely bérbeadása

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) 6640 Csongrád, Dózsa György tér 1. szám alatti autóbusz állomáson bérbe ad 1 db 14 m2 alapterületű, női-férfi illemhelyet üzemeltetés céljából.

Ajánlatát kizárólag postai úton lehet megküldeni, a VOLÁNBUSZ Zrt. Infrastruktúra-fenntartás és vagyongazdálkodás 1091 Budapest, Üllői út 131. címre 2020. október 9-ig.

Az ajánlatot 1 db eredetei és 1 db másolati példányban dupla borítékban kérjük leadni. A belső borítékra kizárólag a pályázat 123-as sorszámát, és a Pályázati anyag, nem felbontandószöveget kérjük írni. Ezt a borítékot egy újabb borítékba kell belerakni és megcímezni.

A pályázati anyagnak minden esetben tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • jelentkező részletes adatai
  • pályázó adatait hitelt érdemlően alátámasztó dokumentumok (cégkivonat, létesítő okirat, vállalkozói engedély, stb.)
  • tervezett beruházás ismertetése, becsült összege (opcionális)
  • pályázó képviseletére jogosult cégszerű aláírása
  • megajánlott bérleti díj feltüntetése

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

  1. Megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + ÁFA), (minimum ajánlati ár nettó  500 Ft/m2/hó) (a közüzemi költségek a bérleti díjon felül az almérőkön mért fogyasztás alapján fizetendők).
  2. A bérlő vállalása arra vonatkozóan, hogy az illemhely bérlemény nyitva tartását minden nap 05:00-22:00 óráig biztosítja.

A működéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése, az ajánlattevő kötelessége.

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad munkanapokon 9.00 óra és 14.00 óra között: Rózsahegyi Ágnes, vagyongazdálkodási munkatárs, a +36 70 984 7805 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban értesíti a VOLÁNBUSZ Zrt. A jelen egyszerűsített versenyeztetéssel kapcsolatos döntéshozó: Veszprémi László műszaki igazgató, Műszaki Igazgatóság.

Nyertes a VOLÁNBUSZ Zrt. szempontjából a legelőnyösebb ajánlattevő lesz.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés várhatóan határozatlan időre szól, és bármelyik fél által indoklás nélkül 30 napra felmondható lesz. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles bruttó háromhavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó óvadékot befizetni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. Az óvadék nem határidőre és nem megfelelő összegben történő befizetése, a bérleti szerződés azonnali megszűnését (aláírástól számított 9. napon) vonja maga után.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá az ajánlatkérőt semminemű kártérítés, illetve költségtérítés nem terheli az ajánlattevővel szemben a versenyeztetéssel összefüggően.

VOLÁNBUSZ Zrt.