Navigáció átugrása

Országos, regionális és elővárosi (helyközi) utazási kedvezmények, kedvezményre jogosító igazolványok

Gyermekek

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig
Bármely személyi azonosításra alkalmas igazolvány, igazolás
díjmentes nincs 3 éven aluliak részére nem kell megváltani
6-14 éves kor közötti gyermek
Bármely személyi azonosításra alkalmas fényképes igazolvány, okmány.

50%, korlátlan

nincs A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
6 éven felüli óvodás
Az óvoda által kiállított igazolás alapján, a VOLÁN által kiadott Tanuló bérletigazolvány.
90% igénybevétel feltételei A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Diákok

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Nappali és esti tagozatos tanuló iskola - lakóhely közötti utazásra
Érvényes magyar diákigazolvány vagy az intézmények által a 362/2011. (XII. 30.) számú Kormányrendelet alapján kiadott igazolás.
A diákigazolvány érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amelyben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti.
50%, korlátlan 90% igénybevétel feltételei A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
Nappali és esti tagozatos tanuló bármely viszonylatú utazásra
Érvényes magyar diákigazolvány vagy az intézmények által a 362/2011. (XII. 30.) számú Kormányrendelet alapján kiadott igazolás.
A diákigazolvány érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amelyben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti.
50%, korlátlan nincs A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
Levelező tanrendben az iskola és lakóhely között
Érvényes magyar diákigazolvány vagy az intézmények által a 362/2011. (XII. 30.) számú Kormányrendelet alapján kiadott igazolás.
A diákigazolvány érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amelyben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti.
50%

A menetjegyet a lakóhely és az iskola közötti teljes útvonalra meg kell váltani. Átszállásos utazás esetén  - a VOLÁN által kiadott - viszonylatigazolás kiállítása szükséges, melyen az átszállás/ok helye feltüntetésre kerül.

nincs A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
EU, EGT tagállam és Svájc állampolgára (továbbá szabad mozgás és tartózkodás jogával nem állampolgárság alapján rendelkező személyek), aki ezen államok nappali és esti oktatásban részt vevő tanulója, hallgatója 50%, korlátlan

Az érintett államok oktatási intézményei által kibocsátott érvényes diákigazolvány, magyar diákigazolvány.
Magyarországi oktatási intézménnyel tanulói, hallgatói jogviszonyban állók esetén kizárólag érvényes magyar diákigazolvány vagy a 362/2011. (XII. 30.) sz. Kormányrendeletben meghatározott igazolás fogadható el. Nem oktatási intézmény által kiadott ISIC jelölésű igazolványok kedvezmény igénybevételére nem jogosítanak.

nincs A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
A Szátv. hatálya alá tartozó nappali és esti tagozatos tanuló, hallgató
Magyar Igazolvány vagy Magyar Hozzátartozói Igazolvány.
50%, korlátlan nincs A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Nyugdíjasok

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Ellátottak utazási utalvány alapján az utalvány tulajdonosa
Ellátottak utazási utalványa és személyi azonosításra alkalmas fényképes igazolvány, okmány.
A "GY", "Gyám", illetve "GO" megjelölésű utalványt a gyám és a gyámolt személy megosztva is használhatja. Megosztott használat esetében a gyámsági kapcsolatot igazolni kell.
50%, évente 16 alkalommal vagy
90% évente 8 alkalommal
A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
Ellátottak utazási utalvány alapján az utalvány tulajdonosának házastársa vagy élettársa, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Ellátottak utazási utalványa és személy azonosításra alkalmas fényképes igazolvány, okmány.
Élettársi kapcsolat igazolása (lakcímazonosság).

Az öregségi nyugdíjkorhatárt az 1997. évi LXXXI. törvény II. fejezet 18. §-a alapján kell megállapítani.

A "GY", "Gyám", illetve "GO" megjelölésű utalványt a gyám és a gyámolt személy megosztva is használhatja. Megosztott használat esetében a gyámsági kapcsolatot igazolni kell.

50%, évente 16 alkalommal vagy
90% évente 8 alkalommal
A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
Ellátottak utazási utalvány alapján 2 db 50 %-os kedvezmény összevonásával  90%, évente legfeljebb 8 alkalommal A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
Ellátottak utazási utalvány alapján évente további két alkalommal az 50 %-os kedvezmények felhasználását követően 90%,
évente
2 alkalommal
A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

65 év felettiek

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Magyar állampolgár
Személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
EU, EGT tagállam és Svájc állampolgára
Személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
Magyar nyugellátású külföldi állampolgár
Személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány + magyar nyugdíjfolyósító szerv igazolása
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
A Szátv. hatálya alá tartozó 65 évnél idősebb külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött hozzátartozója
Névre szóló Magyar Igazolvány vagy Magyar Hozzátartozói Igazolvány
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
Külföldi állampolgár, nemzetközi szerződés alapján
Életkort és állandó magyarországi lakhelyet igazoló igazolvány szükséges.
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
65 évnél idősebb menekült
Személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány.
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Közalkalmazottak

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
  • Költségvetési szerv foglalkoztatottja
  • Egyházi intézmények, társadalmi szervezetek és alapítványok dolgozói

A 85/2007. (IV. 25.) Kormányrendeletben foglalt utazási utalvány és személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány, okmány.

50%, évente
12 menettérti utazásra
A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Magyar Igazolványosok

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
A Szátv. hatálya alá tartozó, 6-65 év közötti külföldi állampolgár (évente 4 alkalommal menettérti utazásra)
Magyar Igazolvány vagy Magyar Hozzátartozói Igazolvány.
90%, az igazolvány vagy pótfüzet bejegyzésre szolgáló mezők beteltéig A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Menekültek

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
  • Tartózkodási engedéllyel, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság   által kiállított igazolással rendelkező, humanitárius célú tartózkodási engedély menedékjogot kérő személy részére, az igazolásában szereplő viszonylatra és alkalommal
  • Menekült és a menedékes az igazolásban meghatározott viszonylatra és alkalommal
A kérelmező külföldi számára rendszeresített tartózkodási engedély + Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiadott igazolás. Az igazoláson feltüntetett viszonylatban jogosít kedvezményre.
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Állást keresők

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
  • 18. éves korig a képzésben részt vevő álláskereső a lakóhely és a képzés helye között
  • Állást keresők a támogatott képzés helye és lakhelye között

A munkaügyi központ igazolás és személyazonosság megállapítására alkalmas igazolvány, okmány. Az igazoláson feltüntetett viszonylatban jogosít kedvezményre.

90%, korlátlan A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Nagycsaládosok

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
A szülő(k) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermekük
- ha a gyermekek 18 éven aluliak, vagy
- ha a gyermekek 26 éven aluliak és nappali képzésben részt vevő tanulók, hallgatók érvényes diákigazolványával rendelkeznek
- továbbá ha valamely gyermekre tekintettel - életkortól függetlenül - magasabb összegű családi pótlék jár és ezt a kifizetőhely igazolja. Amennyiben a család valamelyik tagja egyéb kedvezményre való jogosultsággal rendelkezik, annak igénybevételével utazhat és az nem érinti a többi családtag kedvezményre való jogosultságát.

A személyazonosság és a feltételek igazolására alkalmas okmányok (pl: érvényes diákigazolvány, kifizetőhely igazolása, lakcímkártya stb).
90%, korlátlan 3 éven aluliak részére nem kell megváltani

Speciális nevelési igényűek

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló és legfeljebb 2 fő kísérője a tanintézmény, fejlesztő és felkészítő intézmény helye és a gyermek, tanuló lakóhelye között
Az intézmény által a gyermek, tanuló részére kiállított igazolás, ill. kísérőik esetén az utazás nyilvántartó-lap. A gyermek lakóhelye és az intézmény közötti viszonylatban jogosít kedvezményre.
90%, korlátlan A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Szociális otthon gondozottjai

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott és legfeljebb 2 fő kísérője az intézmény és a gondozott lakóhelye között
Az intézmény által a gondozott részére kiállított igazolvány, mely az intézmény és a lakóhely között jogosít kedvezményre.
90%, korlátlan A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
Szociális intézményben bentlakó gondozott látogatója annak lakóhelye és az intézmény között
Az intézmény által a gondozott látogatói részére kiállított igazolvány. Az intézmény és a lakóhely között jogosít kedvezményre.
90%, korlátlan A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Fogyatékkal élő személyek

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Vak személy
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványa vagy
Magyar Államkincstár vagy Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiállított Hatósági Igazolvány vagy
Vakok személyi járadékában részesülésről szóló igazolás és
személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány
90%, korlátlan 90% igénybevétel feltételei A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
Hallássérült személy
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványa.
90%, korlátlan 90% igénybevétel feltételei A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy
Magyar Államkincstár vagy Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiállított Hatósági Igazolványa és személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány. Bérlethez a VOLÁN által kiállított igazolás szükséges.
90%, korlátlan 90% igénybevétel feltételei A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy, a vak személy és hallássérült személy 1 fő kísérője
A fogyatékos személy igazolványa alapján, így a kísérőnek nem kell semmilyen igazolványt bemutatnia.
A kedvezmény a fogyatékos személlyel történő együttutazás idejére szól.
90%, korlátlan nincs A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Hadirokkant, hadiözvegy

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Hadirokkant és hadiözvegy
Hadigondozotti igazolvány.
díjmentes díjmentes
Hadirokkant kísérője
Hadigondozotti igazolvány, melyben rögzítve van az orvosilag indokolt kísérő szükségessége. A kedvezmény a hadirokkant személlyel történő együttutazás idejére szól.
díjmentes díjmentes
A legalább 75%-os rokkant hadirokkanttal közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek
Személyi igazolvány és a jogosultságot megalapozó okmány.
50%, korlátlan A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Csoportos utazás

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
A legalább 10 főből álló óvodás csoport tagja és 10 gyermekenként 3 fő kísérő
Az óvoda által az utazás napjára kiállított és igazolt utaslista alapján. Kedvezményes menetjegyet 6 éven felüli óvodások, és a kísérőik részére kell megváltani.
90%, korlátlan 3 éven aluliak részére nem kell megváltani
A 10 éven aluli gyermekek - legalább 6 gyermekből álló - csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 fő kísérő. 10-nél több gyermek utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő.
A csoportos utazást szervező előzetes írásbeli megrendelése, és a VOLÁN visszaigazolása alapján.
50%, korlátlan A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
A nappali tagozatos diákok csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb 1 fő kísérő
A csoportos utazást szervező előzetes írásbeli megrendelése, diákigazolványok bemutatása és a VOLÁN visszaigazolása alapján.
50%, korlátlan A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
A gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja, és az őket kísérő 2 fő nevelő. 10-nél több gyermek utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő.
A gyermekközpont által az utazás napjára kiállított utaslista alapján. A csoportos utazást szervező előzetes írásbeli megrendelése, és a VOLÁN visszaigazolása alapján
90%, korlátlan 3 éven aluliak részére nem kell megváltani
A Szátv. 8. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 18 éven aluli személyek legalább 10 főből álló csoportja és a velük együtt utazó 2 fő 18. életévét betöltött kísérő (évente 1 alkalommal menettérti utazásra)
A csoportos utazást szervező előzetes írásbeli megrendelése, a megfelelő számú Magyar Igazolvány vagy Magyar Hozzátartozói Igazolvány bemutatása és a VOLÁN visszaigazolása alapján.
90% 3 éven aluliak részére nem kell megváltani
EU, EGT tagállam és Svájc 18 éven aluli állampolgárainak (továbbá szabad mozgás és tartózkodás jogával nem állampolgárság alapján rendelkező személyeknek) legalább 10 főből álló csoportja és a velük együtt utazó 2 fő 18. életévét betöltött kísérő (évente 1 alkalommal menettérti utazásra)
A csoportos utazást szervező előzetes írásbeli megrendelése, a megfelelő számú személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány bemutatása és a VOLÁN visszaigazolása alapján.
90% 3 éven aluliak részére nem kell megváltani