Navigáció átugrása

2024. március 1-jétől érvényes kedvezmények

Életkor alapján kedvezményre jogosultak

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Felnőtt kíséretében utazó gyermek 6 éves korig
(állampolgárságtól függetlenül)
Bármely személyi azonosításra alkalmas igazolvány, igazolás
díjmentes - A 3 év felettiek részére meg kell megváltani.
6-14 éves kor közötti gyermek*
(állampolgárságtól függetlenül)
Bármely személyi azonosításra alkalmas fényképes igazolvány, okmány

díjmentes

-
14-25 év közötti személy
(állampolgárságtól függetlenül)
Bármely személyi azonosításra alkalmas fényképes igazolvány, okmány
50% nincs A távolsági kiegészítő jegyet meg kell váltaniuk.
65 évnél idősebb személy (állampolgárságtól függetlenül)**
Személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány
díjmentes - A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
*Budapesten kívül: a gyermek 14. életévének betöltéséig. Budapesten belül: annak a tanévnek a vége (augusztus 31), amikor a gyermek betölti a 14 évet.
**Az életkor megállapításánál a születési év/hó/napot kell figyelembe venni. Az utas a születésnapjával válik a díjmentes utazásra jogosulttá.

Diákok (14 éves kor felett)

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló, hallgató, valamint szakmai oktatásban tanuló- vagy felnőttképzési jogviszonyban álló személy
Érvényes magyar diákigazolvány vagy az intézmények által a 362/2011. (XII. 30.) számú Kormányrendelet alapján kiadott igazolás.
A diákigazolvány érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amelyben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti.
nincs 90% A távolsági kiegészítő jegyet a menetjegy mellé meg kell fizetniük.
A kedvezményes bérlet mellé nem kell kiegészítő jegyet váltani.

A diákigazolvány típusai: nappali: nappali oktatás és képzés munkarend, esti: az esti oktatás és képzés munkarend, levelező: a levelező oktatás és képzés munkarend, távoktatás: a köznevelésben a sajátos munkarend, a felsőoktatásban a távoktatási munkarend szerinti diákigazolvány.
A tanköteles kor felső határát be nem töltött tanulók magyarországi diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amelyben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti.

A magyarországi diákigazolvány érvényesítése:
• a közoktatásban – tanköteles kor felett - tanévenként, alap és középfokú oktatási intézményekben a diákigazolvány tanévenként október 31-ig érvényes.
• a felsőoktatásban félévenként, hologramos matricával történik: a felsőoktatásban az első félévre érvényesített diákigazolvány tanévenként március 31-ig, a második félévre érvényesített diákigazolvány tanévenként október 31-ig érvényes.
 
Az intézmény által a diákigazolvány elkészültéig, a gyakorlati képzés helyszínére kiállított vagy az iskolai testnevelés órák kiváltása sportszervezet, illetve egyesület keretei között szervezett edzésre való eljutáshoz, QR kóddal ellátott igazolás a kiállítás napjától számított 60 napon át érvényes.

Nyugdíjasok (65 éves kor alatt)

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Ellátottak utazási utalványa alapján az utalvány tulajdonosa
Ellátottak utazási utalványa és személyi azonosításra alkalmas fényképes igazolvány, okmány.
A "GY", "Gyám", illetve "GO" megjelölésű utalványt a gyám és a gyámolt személy megosztva is használhatja. Megosztott használat esetében a gyámsági kapcsolatot igazolni kell.
díjmentes 90%* A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
A kedvezményes bérlet mellé nem kell kiegészítő jegyet váltani.
Ellátottak utazási utalvány alapján az utalvány tulajdonosának házastársa vagy élettársa, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Ellátottak utazási utalványa és személy azonosításra alkalmas fényképes igazolvány, okmány.
Élettársi kapcsolat igazolása (lakcímazonosság).

Az öregségi nyugdíjkorhatárt az 1997. évi LXXXI. törvény II. fejezet 18. §-a alapján kell megállapítani.

A "GY", "Gyám", illetve "GO" megjelölésű utalványt a gyám és a gyámolt személy megosztva is használhatja. Megosztott használat esetében a gyámsági kapcsolatot igazolni kell.

díjmentes 90%* A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
A kedvezményes bérlet mellé nem kell kiegészítő jegyet váltani.

*A helyi járatok igénybevételéhez, ahol az Önkormányzat elfogadja, ott az utas kedvezményes vármegyebérletet tud vásárolni.

50 %-os menetjegy kedvezményre jogosultak

Kedvezményre jogosult

Menetjegy

Bérlet

Távolsági kiegészítő jegy

14-25 év közötti személy
(állampolgárságtól függetlenül)

50 %

nincs

A távolsági kiegészítő jegyet meg kell váltaniuk.

Közalkalmazott: költségvetési szerv és intézmény foglalkoztatottja,egyházi jogi személyek, civil szervezetek alkalmazottja

50 %

nincs

A távolsági kiegészítő jegyet meg kell váltaniuk.

 

Kedvezményes bérlet vásárlásra jogosultak

Kedvezményre jogosult

Menetjegy

Bérlet

Távolsági kiegészítő jegy

nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanuló, hallgató, valamint szakmai oktatásban tanulói- vagy felnőttképzési jogviszonyban álló személy

 

90 %

A távolsági kiegészítő jegyet a bérlet mellé nem kell megváltani.

ellátottak utazási utalványa alapján

 

90 %

A távolsági kiegészítő jegyet a bérlet mellé nem kell megváltani.

Magyar igazolványosok

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
A Szátv. hatálya alá tartozó, 14-65 év közötti külföldi állampolgár
Magyar igazolvány vagy Magyar hozzátartozói igazolvány.
Évente 12 alkalommal jogosultak díjmentes utazásra.
az autóbuszvezető írja be a tárgy évet. Az utazási mezőbe feltünteti az utazás napját (hó, nap), valamint a vonal/járatszámot. Az egyirányú utazás a következő nap 24.00 óráig érvényes.
A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Menekültek

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy

Tartózkodási engedéllyel, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által kiállított igazolással rendelkező, menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő, valamint a menedékeskénti elismerését kérő személy,
meghatározott viszonylatra és meghatározott számú utazáshoz

A kérelmező külföldi számára rendszeresített tartózkodási engedély + Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által kiadott igazolás. Az igazoláson feltüntetett viszonylatban jogosít kedvezményre.
díjmentes a meghatározott viszonylatra és meghatározott számú utazáshoz nincs A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Nagycsaládosok

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
A szülő(k) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermekük
- ha a gyermekek 18 éven aluliak, vagy
- ha a gyermekek 26 éven aluliak és nappali képzésben részt vevő tanulók, hallgatók érvényes diákigazolványával rendelkeznek
- továbbá ha valamely gyermekre tekintettel - életkortól függetlenül - magasabb összegű családi pótlék jár és ezt a kifizetőhely igazolja. Amennyiben a család valamelyik tagja egyéb kedvezményre való jogosultsággal rendelkezik, annak igénybevételével utazhat és az nem érinti a többi családtag kedvezményre való jogosultságát.

A személyazonosság és a feltételek igazolására alkalmas okmányok (pl: érvényes diákigazolvány, kifizetőhely igazolása, lakcímkártya, anyakönyvi kivonat stb).
díjmentes A 3 év felettiek részére meg kell megváltani.

Speciális nevelési igényűek

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló és legfeljebb 2 fő kísérője
Az intézmény által a gyermek, tanuló részére kiállított igazolás, ill. kísérőik esetén az utazásnyilvántartó-lap.

Igazolás minta letölthető itt.

díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Szociális otthon gondozottjai

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy

Szociális intézményben bentlakó vagy bejáró gondozott és legfeljebb 2 fő kísérője
Az intézmény által a gondozott részére kiállított igazolás.

Igazolás minta letölthető itt.

díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Szociális intézményben bentlakó gondozott látogatója
Az intézmény által a gondozott látogatói részére kiállított igazolás. Az intézmény és a lakóhely (tartózkodási hely) között jogosít kedvezményre.

Igazolás minta letölthető itt.

díjmentes az intézmény és a lakóhely között A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Fogyatékkal élő személyek

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Vak személy és 1 fő kísérője
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványa vagy
Magyar Államkincstár vagy Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiállított Hatósági Igazolvány vagy
Vakok személyi járadékában részesülésről szóló igazolás és
személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
Hallássérült személy és 1 fő kísérője
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványa és személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány.
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyos fogyatékkal élő személy és 1 fő kísérője*
Magyar Államkincstár vagy Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által kiállított Hatósági Igazolványa és személyazonosításra alkalmas igazolvány, okmány
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

*A kísérő a fogyatékkal élő személy igazolványa alapján utazhat, így a kísérőnek nem kell semmilyen igazolványt bemutatnia. A kedvezmény a fogyatékkal élő személlyel történő együttutazás idejére szól.

Hadirokkant, hadiözvegy

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Hadirokkant és hadiözvegy
Hadigondozotti igazolvány.
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet nem kell fizetniük.
Hadirokkant kísérője
Hadigondozotti igazolvány, melyben rögzítve van az orvosilag indokolt kísérő szükségessége. A kedvezmény a hadirokkant személlyel történő együttutazás idejére szól.
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet nem kell fizetniük.
A legalább 75%-os rokkant hadirokkanttal közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs) és gyermek (18 éves korig alanyi jogon, 18-26 éves kor között nappali tagozatos diákigazolvánnyal)
Személyi igazolvány és a jogosultságot megalapozó okmány.
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

Csoportos utazás

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy
Előre bejelentett, legalább 6 fő óvodás gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként a velük utazó 3 fő kísérő*
Minden újabb megkezdett 10 óvodáshoz szintén 3 fő kisérő jogosult az utazási kedvezményre.
Az óvoda által az utazás napjára kiállított és igazolt utaslista alapján.
Csak azok jogosultak az utazási kedvezményre, akik szerepelnek az utaslistán.
Amennyiben a feltételeknél meghatározott kisérők száma több, a kedvezményre csak a feltételként meghatározott számú kisérő jogosult.
díjmentes A 3 év felettiek részére meg kell váltani
Előre bejelentett, legalább 6 fő 10 éven aluli gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként 2 fő kísérő
A csoportos utazást szervező előzetes írásbeli megrendelése, és a VOLÁN visszaigazolása alapján.
Csak azok jogosultak az utazási kedvezményre, akik szerepelnek az utaslistán.
Amennyiben a feltételeknél meghatározott kisérők száma több, a kedvezményre csak a feltételként meghatározott számú kisérő jogosult.
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő legalább 6 fő 10 éven felüli diák előre bejelentett csoportos utazása esetén 10 fő diákonként legfeljebb egy fő kísérő
A csoportos utazást szervező előzetes írásbeli megrendelése, és a VOLÁN visszaigazolása alapján jogosultak az utazási kedvezményre.
Csak azok jogosultak az utazási kedvezményre, akik szerepelnek az utaslistán.
Amennyiben a feltételeknél meghatározott kisérők száma több, a kedvezményre csak a feltételként meghatározott számú kisérő jogosult.
Amennyiben a gyermekek száma nem éri el a minimum feltételben leírtakat, utazási kedvezményre nem jogosultak.
díjmentes A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
A gyermekotthonban nevelt vagy gyermekvédelmi nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek legalább 3 fős csoportja és az őket kísérő 2 nevelő vagy gyermekvdelmi nevelőszülő előre történő bejelentés esetén, 10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekeként 2 fő kísérő
A gyermekotthonban nevelt gyermekek legalább 3 fős csoportja, és az őket kísérő 2 fő nevelő. 10-nél több gyermek utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fő kísérő szükséges.
A csoportos utazást szervező előzetes írásbeli megrendelése, és a VOLÁN visszaigazolása alapján jogosultak az utazási kedvezményben.
A gyermekközpontotthon által az utazás napjára kiállított utaslista szükséges.
Csak azok jogosultak az utazási kedvezményre, akik szerepelnek az utaslistán.
Amennyiben a feltételeknél meghatározott kisérők száma több, a kedvezményre csak a feltételként meghatározott számú kisérő jogosult.
Amennyiben a gyermekek száma nem éri el a minimum feltételben leírtakat, utazási kedvezményre nem jogosultak a kísérők.
díjmentes 3 éven aluliak részére nem kell megváltani
A Szátv. 8. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 18 éven aluli személyek legalább 10 főből álló csoportja és a velük együtt utazó 2 fő 18. életévét betöltött kísérő (évente 1 alkalommal)
A csoportos utazást szervező előzetes írásbeli megrendelése, a megfelelő számú Magyar Igazolvány vagy Magyar Hozzátartozói Igazolvány bemutatása és a VOLÁN visszaigazolása alapján. Utaslista szükséges.
díjmentes 3 éven aluliak részére nem kell megváltani

Egyéb kedvezmények

Kedvezményre jogosultak Menetjegy kedvezmény Bérlet kedvezmény Távolsági kiegészítő jegy

Hungary Card
(Magyar Turizmus Kártya)
tulajdonosai

50%*
Kártyánként 2 alkalommal, bármilyen távolságra
nincs A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.
Utazási Költségtérítési Utalvány
(OEP szelvény) tulajdonosai
díjmentes nincs A távolsági kiegészítő jegyet meg kell fizetniük.

*A kedvezmény igénybevétele a kártya mellékleteként kiadott szelvényfüzetben lévő utalvány szelvények (2 db) felhasználásával történik. Egy szelvény egy útra történő jegyvásárlásra jogosít.A kedvezmény igénybevétele a kártya mellékleteként kiadott szelvényfüzetben lévő utalvány szelvények (2 db) felhasználásával történik. Egy szelvény egy útra történő jegyvásárlásra jogosít.