Navigáció átugrása

Utazási feltételek - kivonat (érvényes: 2024.03.01-től)

Az utazással kapcsolatos teljes körű tudnivalókat a VOLÁNBUSZ Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza, amely megtalálható a pénztáraknál, a forgalmi irodákban, információs pontokon, valamint letölthető az alábbi linken, PDF formátumban: ÜZLETSZABÁLYZAT

UTAZÁSI JOGOSULTSÁG

Az autóbuszjáraton - az Utazási feltételek betartása mellett - bárki utazhat. 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel utazhat. 6 éven aluli gyermekek csoportos utazásánál minden 10 fő gyermekhez legalább egy fő kísérőt kell biztosítani.

Az utazásból kizárható:

 • az ittas személy,
 • aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van,
 • aki az utazási feltételeket nem tartja be.

MENETJEGY- ÉS BÉRLETVÁLTÁS

Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával vehető igénybe. A különböző jogosultsághoz kötött utazási igazolványokat az azokat igazoló dokumentumokkal együtt kell a pénztárosnak/autóbusz-vezetőnek felmutatni, illetve átadni. A megvásárolt bérletek csak abban esetben érvényesek, ha tartalmazzák az ellenőrzéshez szükséges adatokat.

A megváltott, illetve a kezelt, kezeltetett, felmutatott stb. utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell őrizni. Az utazási igazolványt ellenőrzés céljából az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr felhívására fel kell mutatni, kérésre át kell adni.

Bérletek érvényessége

30 napos bérlet (ország- és vármegyebérlet): az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0:00-tól a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24:00-ig érvényes.

24 órás jegyek (Magyarország24, Vármegye24): Érvényes a jegyen feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át, korlátlan számú helyközi utazásra.

A Vármegyebérlet és Vármegye24 napijegy az azon feltüntetett vármegye területén belüli kezdő- és célállomás közötti utazásra jogosítanak a helyközi járatokon.

Az Országbérlet és a Magyarország24 napijegy Magyarország területén belföldi utazásra érvényes a helyközi járatokon.

Az Ország- és Vármegyebérletek a helyi járatokon nem érvényesek, kivéve abban az esetben, ha arról az adott város Helyi Utazási feltételei és Díjszabása másképpen nem rendelkezik. A 24 órás jegyek csak helyközi közlekedésben használhatóak.

Menetjegy és bérlet kedvezmények

Egységesen 50%-os menetjegy-kedvezményre jogosultak:

 • a 14-25 éves kor közöttiek
 • költségvetési szerveknél, intézményeknél közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonnyal

Díjmentes utazásra jogosultak:

 • a 14 éves kor alatti gyermekek (állampolgárságra való tekintet nélkül)
 • a 65 éven felüliek (állampolgárságra való tekintet nélkül)
 • ellátottak (nyugdíjasok)
 • vakok és gyengénlátók, valamint siketek és nagyothallók egy kísérővel
 • a fogyatékkal élők egy kísérővel
 • a tartós betegek
 • hadirokkantak, valamint a legalább 75%-os rokkantságú hadirokkanttal egy közös háztartásban együtt élő házastársa (élettársa) és gyermeke
 • magasabb összegű családi pótlékra jogosultak
 • szülő(k) és a vele együtt utazó legalább 3 gyermek (18 éven aluli, vagy nappali képzésben részt vevő 26 éven aluli fiatal)
 • sajátos nevelésű gyermek, szociális intézmény gondozottja és legfeljebb 2 kísérője
 • a menekültek és menedékesek
 • a Magyar igazolvánnyal és Magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkezők évente 12 alkalommal

A díjmentes utazásra jogosultaknak a feláras járatokon a távolsági kiegészítő jegyet meg kell váltaniuk.
A további menetjegy kedvezményekkel kapcsolatban kérjük, érdeklődjön pénztárosainknál, vagy tájékozódjon társaságunk internetes oldalán.

Kiegészítő jegy

Az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján meghatározott autóbuszvonalakon kötelező a kiegészítő jegy váltása. A bérlettel rendelkezőknek és a 6 éven aluliaknak nem kell kiegészítő menetjegyet vásárolniuk. A kiegészítő jegyre jogszabályban előírt utazási kedvezmény nem érvényesíthető.

 PÓTDÍJAK

2023. április 1-től alkalmazandó díjtételek

Pótdíj befizetés határideje Fizetendő díj
Helyszínen vagy 3 munkanapon belül történő befizetés esetén 12 000 Ft
3 munkanapon túl, de 30 napon belül történő befizetés esetén 25 000 Ft
30 napon túli rendezetlen tartozás esetén 50 000 Ft
Utólagos bemutatás teljesítése esetén (15 napon belül) 2 500 Ft

Pótdíjat fizet az, aki

 • jegy nélkül, érvénytelen jeggyel vagy bérlettel (pl. nem vagy hiányosan kitöltött), utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
 • az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, illetve jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
 • tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes,
 • a menetjegyet vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,
 • a dohányzási tilalom megszegése az autóbuszon és/vagy a pályaudvar területén
 • az Utazási Feltételek megsértésével olyan tárgyat vagy élő állatot visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható,
 • a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi

Utólagos bérletbemutatás

A pótdíj helyett 2.500 forint utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásakor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal vagy kedvezményre jogosító, jogszabály alapján kiadott, vagy a VOLÁNBUSZ Zrt. belső szabályzatában meghatározott igazolvánnyal, igazolással rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül az Üzletszabályzatában előírt módon bemutatja.

KÉZI- ÉS ÚTIPOGGYÁSZ SZÁLLÍTÁSA

Kézipoggyász: legfeljebb 10 kg tömegű tárgy, melyet az utas az autóbuszba magával vihet. A kézipoggyászát - ha azt nem a kezében vagy az ölében tartja - a poggyásztartóban vagy az ülőhelye alatt kell elhelyezni úgy, hogy az a többi utas kényelmét, testi épségét ne zavarja és az autóbusz berendezéseiben kárt ne okozzon. Kézipoggyászként kísérő nélkül nem szállítható csomag.
A kézipoggyásznak nem minősülő tárgyakat útipoggyászként az autóbusz poggyászterébe kell elhelyezni.

Útipoggyász: 2 db megfelelően csomagolt tárgy, tömege maximum 20 kg, mérete maximum 150x50x50 cm.

A kézipoggyász és 2 db útipoggyász szállítása díjtalan. Minden további útipoggyász után 500 Ft díjat kell fizetni.

KERÉKPÁR SZÁLLÍTÁSA

A kerékpárszállításra alkalmas autóbuszokon összesen 3 db, utasonként 1 db kerékpár szállítható.

A kerékpár súlya a 20 kg-ot nem haladhatja meg. A kerékpár kizárólag normál férfi vagy női váz kialakítású lehet, legfeljebb 60 mm váz átmérővel.
Kerékpár csak azzal az autóbuszjárattal szállítható, amellyel tulajdonosa utazik és legfeljebb addig a megállóhelyig, ameddig az utas utazási igazolványa érvényes.
A kerékpárok szállítása az autóbuszon kívül, a jármű vonóhorgán elhelyezett szállítóeszközön történik. A kerékpártcsak az autóbuszvezető helyezheti el és veheti le a kerékpárszállító berendezésről. Szállítás során, a biciklin csomag, kerékpártáska, kerékpárdoboz, kosár felszerelve nem lehet. 

Tandem-, elektromos és háromkerekű kerékpárok szállítására nincs lehetőség.

A kerékpárok útipoggyászként – társaságunk hatályos Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint – szállíthatók.

A poggyásztérben történő összecsukható kerékpárok szállítása továbbra is biztosított az érintett járatokon.

AUTÓBUSZON SZÁLLÍTHATÓ ÁLLATOK

Az autóbuszon szájkosárral, pórázzal felszerelt kutya szállítható, kísérőjének felelősségére (kivételt képeznek a segítő, valamint a rendőrkutyák).

A kutyát kísérő utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási könyvével (″Kisállat egészségügyi könyv″) vagy az útlevelével (″Kedvtelésből tartott állat útlevele″) és kérésre azt az autóbusz-vezetőnek vagy az ellenőrnek fel kell mutatnia.

A kutya szállításáért a szállítási távolságnak megfelelő 500 Ft díjat kell fizetni, kivéve a segítő és rendőrkutyák esetében.

Az egyéb állatok szállítására használt eszközök (tartály, kalitka, kosár, láda stb.) tömege, terjedelme stb. nem haladhatja meg a kézipoggyászok szállítási feltételeire meghatározottakat. Ha az élő állat az utasokat magatartásával zavarja vagy számukra kényelmetlenséget okoz, a VOLÁNBUSZ Zrt. az élő állatot a szállításból kizárhatja, valamint az élő állat által okozott kárért az állat tartója felel.

BALESETBIZTOSÍTÁS

A VOLÁNBUSZ Zrt. a járműveire utazási céllal felszálló személyek balesetbiztosításáról a társasággal szerződött biztosító gondoskodik.
Részletes információ az utasbiztosításról itt található.