Navigáció átugrása

Utazási feltételek - kivonat

Az utazással kapcsolatos teljes körű tudnivalókat a VOLÁNBUSZ Zrt. Üzletszabályzata tartalmazza, amely megtalálható a pénztáraknál, a forgalmi irodákban, információs pontokon, valamint letölthető az alábbi linken, PDF formátumban: ÜZLETSZABÁLYZAT

UTAZÁSI JOGOSULTSÁG

Az autóbuszjáraton - az Utazási feltételek betartása mellett - bárki utazhat. 6 éven aluli gyermek, valamint magatehetetlen személy csak kísérővel utazhat. 6 éven aluli gyermekek csoportos utazásánál minden 10 fő gyermekhez legalább egy fő kísérőt kell biztosítani.

Az utazásból kizárható:

  • az ittas személy,
  • aki botrányosan viselkedik, vagy más hasonló okból utastársai terhére van,
  • aki az utazási feltételeket nem tartja be.

MENETJEGY- ÉS BÉRLETVÁLTÁS

Az autóbuszjárat csak érvényes menetjeggyel, bérlettel, illetve az utazási jogosultság egyéb módon történő igazolásával vehető igénybe. A különböző jogosultsághoz kötött utazási igazolványokat az azokat igazoló dokumentumokkal együtt kell a pénztárosnak/autóbusz-vezetőnek felmutatni, illetve átadni. A megvásárolt bérletek csak abban esetben érvényesek, ha tartalmazzák az ellenőrzéshez szükséges adatokat.

A megváltott, illetve a kezelt, kezeltetett, felmutatott stb. utazási igazolványt az utazás tartama alatt meg kell őrizni. Az utazási igazolványt ellenőrzés céljából az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor az autóbuszjárat személyzete vagy az ellenőr felhívására fel kell mutatni, kérésre át kell adni.

Bérletek érvényessége

Havi bérletjegy: tárgyhónap 1-jén 0:00-tól a következő hónap 5-én 24:00-ig.

30 napos bérlet és az ország- és vármegyebérlet: az utas által kívánt és a bérleten feltüntetett naptári nap (az érvényesség első napja) 0:00-tól a következő hónap ugyanazon naptári napját megelőző nap 24:00-ig érvényes.

Első félhavi bérlet: a tárgyhónap 4-én 0:00-tól 20-án 24:00-ig.

Második félhavi bérlet: 19-én 0:00-tól a következő hónap 5-én 24:00-ig.

Bérlet kedvezmények

Kiemelten kedvezményes ország- és vármegyebérletet (90%-os) válthatnak a 6 éven felüli óvodások, valamint az általános, középiskolás és felsőoktatási intézményben tanuló nappali vagy esti tagozatos diákok, továbbá vakok, hallássérült, fogyatékkal élő és a kiemelt családi pótlékban részesülő gyermekek.
Az ország- és vármegyebérlettel kapcsolatos további információkat ide kattintva olvashat.

Értékesítési csatornáinkon továbbra is megválthatók a díjszabási kilométer övezetes, kiemelten kedvezményes bérletek (90%-os). Ezen díjtermékeket a 6 éven felüli óvodások, valamint az általános, középiskolás és felsőoktatási intézményben tanuló nappali vagy esti tagozatos diákok a lakóhely és az iskola közötti utazásra válthatják meg. Továbbá a vakok, hallássérült, fogyatékkal élő és a kiemelt családi pótlékban részesülő gyermekek is megvásárolhatják ezt a bérletet bármely viszonylatban történő utazásukhoz.

Menetjegy kedvezmények

A 6-14 éves gyermekek, nappali tagozatos diákok, hallgatók egységesen 50%-os kedvezményre jogosultak. A költségvetési szerveknél, intézményeknél közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszonnyal és utazási utalvánnyal rendelkezők évente 12 alkalommal, menettérti utazásra vehetik igénybe az 50%-os díjkedvezményt. A további menetjegy kedvezményekkel kapcsolatban kérjük, érdeklődjön a pénztárosainknál, vagy tájékozódjon társaságunk internetes oldalán. A 6 éven aluli gyermekek, a menekültek és EGT állampolgárság esetén a 65 éven felüliek a jogosultságot igazoló igazolvánnyal menetjegy nélkül (de szükség esetén kiegészítő jegy váltásával) utazhatnak.

Kiegészítő jegy

Az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján meghatározott autóbuszvonalakon kötelező a kiegészítő jegy váltása. A bérlettel rendelkezőknek nem kell kiegészítő menetjegyet vásárolniuk. A kiegészítő jegyre jogszabályban előírt utazási kedvezmény nem érvényesíthető.

 PÓTDÍJAK

2023. április 1-től alkalmazandó díjtételek

Pótdíj befizetés határideje Fizetendő díj
Helyszínen vagy 3 munkanapon belül történő befizetés esetén 12 000 Ft
3 munkanapon túl, de 30 napon belül történő befizetés esetén 25 000 Ft
30 napon túli rendezetlen tartozás esetén 50 000 Ft
Utólagos bemutatás teljesítése esetén (15 napon belül) 2 500 Ft

Pótdíjat fizet az, aki

  • jegy nélkül, érvénytelen jeggyel vagy bérlettel (pl. nem vagy hiányosan kitöltött), utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
  • az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, illetve jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,
  • tovább utazik annál a távolságnál, mint amelyre a jegye érvényes,
  • a menetjegyet vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,
  • a dohányzási tilalom megszegése az autóbuszon és/vagy a pályaudvar területén
  • az Utazási Feltételek megsértésével olyan tárgyat vagy élő állatot visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható,
  • a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi

Utólagos bérletbemutatás

A pótdíj helyett 2.500 forint utólagos bemutatási díjat köteles fizetni, aki az utazásakor már korábban megváltott, az adott utazásra jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes utazási igazolvánnyal vagy kedvezményre jogosító, jogszabály alapján kiadott, vagy a VOLÁNBUSZ Zrt. belső szabályzatában meghatározott igazolvánnyal, igazolással rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától számított 15 napon belül az Üzletszabályzatában előírt módon bemutatja.

KÉZI- ÉS ÚTIPOGGYÁSZ SZÁLLÍTÁSA

Kézipoggyásznak minősül az a könnyen hordozható, legfeljebb 10 kg tömegű tárgy, melyet az utas az autóbuszba magával visz. Az utas kézipoggyászát - ha azt nem a kezében vagy az ölében tartja - a poggyásztartóban vagy az ülőhelye alatt kell elhelyezni úgy, hogy az a többi utas kényelmét, testi épségét ne zavarja, és az autóbusz berendezéseiben kárt ne okozzon. A kézipoggyász szállítása díjtalan.

A kézipoggyásznak nem minősülő tárgyakat útipoggyászként az autóbusz poggyászládájába kell elhelyezni. Útipoggyászként szállítható 2 db. megfelelően csomagolt tárgy, ha a tömege a 20 kg-ot, mérete a 150x50x50 cm-t nem haladja meg. 2 db. útipoggyász szállítása díjtalan. Minden további útipoggyász szállítási díját a díjszabás tartalmazza.

KERÉKPÁR SZÁLLÍTÁSA

A kerékpárszállításra alkalmas autóbuszokon összesen 3 db, utasonként 1 db kerékpár szállítható.

A kerékpár súlya a 20 kg-ot nem haladhatja meg. A kerékpár kizárólag normál férfi vagy női váz kialakítású lehet, legfeljebb 60 mm váz átmérővel.
Kerékpár csak azzal az autóbuszjárattal szállítható, amellyel tulajdonosa utazik és legfeljebb addig a megállóhelyig, ameddig az utas utazási igazolványa érvényes.
A kerékpárok szállítása az autóbuszon kívül, a jármű vonóhorgán elhelyezett szállítóeszközön történik. A kerékpártcsak az autóbuszvezető helyezheti el és veheti le a kerékpárszállító berendezésről. Szállítás során, a biciklin csomag, kerékpártáska, kerékpárdoboz, kosár felszerelve nem lehet. 

Tandem-, elektromos és háromkerekű kerékpárok szállítására nincs lehetőség.

A kerékpárok útipoggyászként – társaságunk hatályos Üzletszabályzatában foglalt feltételek szerint – szállíthatók.

A poggyásztérben történő összecsukható kerékpárok szállítása továbbra is biztosított az érintett járatokon.

AUTÓBUSZON SZÁLLÍTHATÓ ÁLLATOK

Az autóbuszon szájkosárral, pórázzal felszerelt kutya szállítható, kísérőjének felelősségére (kivételt képeznek a segítő, valamint a rendőrkutyák). A kutya szállításáért a szállítási távolságnak megfelelő díjat kell fizetni. Az egyéb állatok szállítására használt eszközök (tartály, kalitka, kosár, láda stb.) tömege, terjedelme stb. nem haladhatja meg a kézipoggyászok szállítási feltételeire meghatározottakat. Ha az élő állat az utasokat magatartásával zavarja vagy számukra kényelmetlenséget okoz, a VOLÁNBUSZ Zrt. az élő állatot a szállításból kizárhatja, valamint az élő állat által okozott kárért az állat tartója felel.

BALESETBIZTOSÍTÁS

A VOLÁNBUSZ Zrt. a járműveire utazási céllal felszálló személyek balesetbiztosításáról a társasággal szerződött biztosító gondoskodik.