Navigáció átugrása

Ajánlati felhívás

Sorszám: 001

Dunakeszi autóbusz parkolás

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Dunakeszi belterületén keres 6 db csuklós autóbusz biztonságos tárolására alkalmas területet.

Az ajánlatokat 2011. január 7-én (péntek) 15.00 óráig kell benyújtani e-mailen az ingatlanhasznositas@volanbusz.hu e-mail címre.

Az ajánlatokat a fent megadott sorszámra és megnevezésre hivatkozva kérjük megküldeni.

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/6 db autóbusz/hó + ÁFA),
  2. településen belüli elhelyezkedés,
  3. tároló terület kialakítása (burkolat, zártság, őrzés, stb.),
  4. megközelíthetőség.

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad Lajos Zsolt, vagyonkezelési főmunkatárs, a 06-1-465-5737 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban (elektronikus úton) értesíti a VOLÁNBUSZ Zrt.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés határozatlan időre szól és indoklás nélkül 30 napra felmondható.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 3 (három) legjobb ajánlattevővel további tárgyalásokat folytasson, és a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést.
Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

VOLÁNBUSZ Zrt.