Navigáció átugrása

Ajánlati felhívás

Sorszám: 004

Gödöllő autóbusz-állomáson lévő kiadó üzlethelyiség

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Gödöllő autóbusz-állomásán (2100 Gödöllő, Szabadság u. 8.) bérbe ad 1 db 5,7 m2-es üzlethelyiséget.

Az ajánlatokat 2011. június 17-én (péntek) 15.00 óráig kell benyújtani e-mailen az ingatlanhasznositas@volanbusz.hu e-mail címre.

Az ajánlatokat a fent megadott sorszámra és megnevezésre hivatkozva kérjük megküldeni. Az ajánlatnál kérjük megadni a cégadatokat és a végezendő tevékenységet is.

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + áfa)
  2. referencia
  3. tevékenység

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad: Bánás Tamás, vagyonkezelési főmunkatárs, a 06-70/7021-445 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban (elektronikus úton) értesít a VOLÁNBUSZ Zrt.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés határozatlan időre szól és indoklás nélkül 30 napra felmondható.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 3 (három) legjobb ajánlattevővel további tárgyalásokat folytasson, és a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést.
Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

VOLÁNBUSZ Zrt.