Navigáció átugrása

Ajánlati felhívás

Sorszám: 006

Érd autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó üzlethelyiségek

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Érd autóbusz-pályaudvarán (2030 Érd, Budai út 13.) bérbe ad 2 db üzlethelyiséget (55 m2-es és 40 m2-es ) összesen 95 m2-es üzlethelyiséget. Az ajánlat külön egy üzlethelyiségre, illetve egyszerre mindkét üzlethelyiségre is adható.

Az ajánlatokat 2011. augusztus 26-án (péntek) 15.00 óráig kell benyújtani  e-mailen az ingatlanhasznositas@volanbusz.hu e-mail címre.

Az ajánlatokat a fent megadott sorszámra és megnevezésre hivatkozva kérjük megküldeni. Az ajánlatnál kérjük megadni a cégadatokat és a végezendő tevékenységet is.

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + áfa)
  2. referencia
  3. végzendő tevékenység

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad: Bánás Tamás, vagyonkezelési főmunkatárs, a 06-70/7021-445 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban (elektronikus úton) értesít a VOLÁNBUSZ Zrt.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés határozatlan időre szól és indoklás nélkül 30 napra felmondható.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 3 (három) legjobb ajánlattevővel további tárgyalásokat folytasson, és a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

VOLÁNBUSZ Zrt.