Navigáció átugrása

Ajánlati felhívás

Sorszám: 013

Népliget autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó raktárhelyiség

A VOLÁNBUSZ Zrt. a Népliget autóbusz-pályaudvar területén (1091 Budapest, Üllői út 131.) bérbe ad 1 db 19 m2-es alagsori raktárhelyiséget.

Az ajánlatot 2013. február 10-én 17.00 óráig kell benyújtani e-mailen az ingatlanhasznositas@volanbusz.hu e-mail címre.

Az ajánlatot a fent megadott sorszámra és megnevezésre hivatkozva kérjük megküldeni. Az ajánlatnál kérjük megadni a cégadatokat (új cég alapítás esetén a „meglévő cégadatokat”).

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempont:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + ÁFA).

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad munkanapokon 8.00 óra és 15.00 óra között: Nagyné Szabó Anna vagyonkezelési főmunkatárs a 06-1-465-5632 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban (elektronikus formában) értesíti a VOLÁNBUSZ Zrt.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés határozatlan időre szól és bármelyik fél által indoklás nélkül 30 napra felmondható. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles bruttó háromhavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó óvadékot befizetni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. Az óvadék nem határidőre és nem megfelelő összegben történő befizetése, a bérleti szerződés azonnali megszűnését (aláírástól számított 9. napon) vonja maga után.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 3 legjobb ajánlattevővel további tárgyalásokat folytasson, és a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

VOLÁNBUSZ Zrt.