Navigáció átugrása

Sorszám: 050

Népliget autóbusz-pályaudvaron lévő kiadó 8 m2-es raktár terület

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Népliget autóbusz-pályaudvaron (1091 Budapest, Üllői út 131.) bérbe ad 1 db alagsori 8 m2-es raktár terület.

Az ajánlatot 2014. június 27-ig hétköznaponként 9.00 és 12.00 óra között (személyesen) az ajánlatevőnek kell beadni a VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Népliget autóbusz-pályaudvar épületének IV. em. 410/A szobájában, a Beszerzési Irodán zárt borítékban. Az ajánlat átadásakor kérjük adja meg a cégjegyzék számot, telefonszámot, és e-mail címet is, illetve hozzák magukkal bélyegzőjüket.

Az ajánlatot a fent megadott sorszámra és megnevezésre hivatkozva kérjük beadni 1 db eredeti és 1 db másolati példányban. Az ajánlatot az ajánlattevő (cég, illetve feladó) megjelölése nélkül zárt borítékban kell beadni. Az ajánlatnál kérjük megadni a cégadatokat (új cég alapítás esetén a „meglévő cégadatokat”). A területen elektromos csatlakozási pont van kialakítva. (A 8 m2-es raktár területen jelenleg a korábbi bérlő tulajdonát képező gipszkarton falak, ajtó és elektromos almérő van kialakítva). A jelen ajánlati felhívás csak a 8 m2-es területre vonatkozik, a felépítményre és az elektromos almérőre nem vonatkozik.

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempont:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + ÁFA)

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad munkanapokon 9.00 óra és 14.00 óra között: Bánás Tamás, vagyonkezelési főmunkatárs, a 06-70-7021-445 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban értesít a VOLÁNBUSZ Zrt. A jelen egyszerűsített versenyeztetéssel kapcsolatos döntéshozó: Zorányi Gábor műszaki igazgató, Műszaki Igazgatóság.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés várhatóan határozatlan időre szól és bármelyik fél által indoklás nélkül 30 napra felmondható lesz. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles bruttó háromhavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó óvadékot befizetni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. Az óvadék nem határidőre és nem megfelelő összegben történő befizetése, a bérleti szerződés azonnali megszűnését (aláírástól számított 9. napon) vonja maga után.

Korlátozás: Az adott 8 m2-es területen csak raktározás végezhető.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá az ajánlatkérőt semminemű kártérítés, illetve költségtérítés nem terheli az ajánlattevővel szemben a versenyeztetéssel összefüggően.

VOLÁNBUSZ Zrt.