Navigáció átugrása

Sorszám: 082

Vác autóbusz-állomáson lévő kiadó 5 m2-es terület

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Vác autóbusz-állomáson (2600 Vác, Szent István tér 4.) bérbe ad 1 db 5 m2-es területet.

Az ajánlatot 2018. október 4-ig hétköznaponként 9.00 és 12.00 óra között (személyesen) az ajánlatevőnek kell beadni a VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Népliget autóbusz-pályaudvar épületének III. em. 316/A szobájában, az Infrastruktúra Üzemeltetési Irodán zárt borítékban. Az ajánlat átadásakor kérjük, adja meg a cégjegyzék számot és e-mail címet is, illetve hozzák magukkal bélyegzőjüket.

Az ajánlatot a fent megadott sorszámra és megnevezésre hivatkozva kérjük beadni 1 db eredeti és 1 db másolati példányban. Az ajánlatot az ajánlattevő (cég, illetve feladó) megjelölése nélkül zárt borítékban kell beadni. Az ajánlatnál kérjük megadni a cégadatokat (új cég alapítás esetén a „meglévő cégadatokat”).

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + ÁFA)
  2. végezendő tevékenység

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad munkanapokon 9.00 óra és 14.00 óra között: Bánás Tamás, vagyonkezelési főmunkatárs, a 06-70-7021-445 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban értesít a VOLÁNBUSZ Zrt. A jelen egyszerűsített versenyeztetéssel kapcsolatos döntéshozó: Gábora Zoltán műszaki igazgató, Műszaki Igazgatóság.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés várhatóan határozatlan időre szól és bármelyik fél által indoklás nélkül 30 napra felmondható lesz. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő 8 napon belül köteles bruttó háromhavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó óvadékot befizetni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére. Az óvadék nem határidőre és nem megfelelő összegben történő befizetése, a bérleti szerződés azonnali megszűnését (aláírástól számított 9. napon) vonja maga után.

Korlátozás: Az adott 5 m2-es területen étel- és italárusítás (vendéglátó ipari tevékenység, büféüzemeltetés, trafiküzemeltetés stb.) nem végezhető.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja, továbbá az ajánlatkérőt semminemű kártérítés, illetve költségtérítés nem terheli az ajánlattevővel szemben a versenyeztetéssel összefüggően.