Navigáció átugrása

Élő állatok, kézipoggyász és útipoggyász szállítására vonatkozó kérdések

Szállíthatok élő állatot az autóbuszon?

A Volánbusz üzletszabályzatának 11.1 pontja alapján élő állat olyan zárt szállítóeszközben szállítható, amely a kézipoggyász méretét nem haladja meg és biztosítja, hogy az élő állat az utazás során nem szabadul ki. Nemzetközi utazásnál élő állat kizárólag külön Hirdetményben szereplő vonalakon szállítható. (http://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/nemzetkozi-jaratok/gyik

Kutya szállítása esetén az utasnak rendelkeznie kell a kutya oltási könyvével vagy útlevelével, és kérésre azt be kell mutatnia az autóbusz-vezetőnek vagy az ellenőrnek. Zárt szállítóeszközben utasonként egy kutya szállítható. Díjazás ellenében autóbuszonként egyidejűleg egy kutya zárt szállítóeszköz nélkül, szájkosárral (szájmaszkkal), pórázon vezetve is szállítható. Ha ugyanazon autóbuszjárattal egyidejűleg egynél több pórázon vezetett kutya szállítására van igény, a kutya szállításában elsőbbsége van a már a járattal utazó utasnak. A pórázon vezetett kutyával felszállásra jelentkezők sorrendjére az elszállítási sorrendre vonatkozó szabályok érvényesek.

A segítőkutyák (pl. vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző, személyi segítő), valamint a hatósági feladatok ellátását segítő kutyák az autóbuszon díjmentesen és szájkosár nélkül is szállíthatók.

Baromfik (házi szárnyasok) és madarak az állatoktól származó szennyeződés kijutását megakadályozó szállítóeszközben (láda, doboz stb.) vihetők be az autóbuszba.

Mérgezni képes állat (mérges kígyó, skorpió, pók stb.) autóbusszal nem szállítható. Fertőző beteg állat az autóbuszba nem vihető be.

A Volánbusz fenntartja az élőállat-szállítás korlátozásának jogát. A szállított állat által okozott kárért a szállító utas felel.

A kutya és egyéb élőállat szállításának díja 500 Ft, kivéve a vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és rendőrségi kutyát, amelynek szállítása díjtalan.

Az élő állatok szállításának feltételeiről bővebb információ: utazási feltételek.

Mennyi poggyászt vihetek magammal?

Az utas kézipoggyászként egy személy által is könnyen hordozható, 10 kg-nál nem nehezebb és a tömegének átlagosan megfelelő terjedelmű tárgyat vihet magával az autóbuszba. Ennek további feltétele, hogy a poggyász terjedelme miatt – az utas kezében, ölében vagy más módon szállítva – nem gátolja az utasok autóbuszon belüli mozgását, nem okoz kényelmetlenséget sem az ülő, sem az álló utasoknak, az utasok testi épségét nem veszélyezteti, ruházatukban, magukkal vitt poggyászaikban, az autóbuszban és annak felszerelési tárgyaiban nem okoz kárt vagy szennyeződést.

A regionális és elővárosi járatokon, valamint azokon az országos járatokon, amelyeken poggyásztartóval vagy poggyászszekrénnyel nem rendelkező autóbusz közlekedik, csomagnak minősül minden olyan, az utastérben szállított tárgy, amely a kézipoggyásznál nagyobb tömegű és/vagy méretű, azaz 10 kg-nál nehezebb és/vagy szállítás közben általában kézben, ölben nem helyezhető el, valamint minden más terjedelmes tárgy.

Az utas legfeljebb 2 db, egyenként legfeljebb 20 kg tömegű, a 100x50x50 cm mérethatárnál nem nagyobb csomagot vihet magával az útipoggyász-szállítást nem végző (poggyásztartóval vagy poggyászszekrénnyel nem rendelkező) autóbuszba.

Mérettől függetlenül csomagként vihető be az autóbuszba személyenként 1 db szánkó vagy 1 db csomagolt, legfeljebb 60 cm átmérőjű sírkoszorú.

A poggyászszállításra a kézipoggyász-szállítás feltételeit kell alkalmazni (szállításból kizárt tárgyak, csomagolás, elhelyezés, őrzés, felelősség stb.).

Az autóbuszba bevihető kézipoggyászt a Volánbusz díjtalanul szállítja.

Legfeljebb kettő darab poggyász vagy csomag szállítása díjmentes a poggyásszekrénnyel rendelkező autóbuszokon. Minden további útipoggyász után 500 Ft díjat kell fizetni utanként, távolságtól függetlenül.

A helyközi közlekedés útipoggyász-fuvarozási díjairól az üzletszabályzat Díjtermékek, díjtételek fejezetében található további információ.

Szállíthatok-e kerékpárt vagy (elektromos) rollert az autóbuszon?

Kerékpárszállításra a Volánbusz kijelölt autóbuszain, meghatározott viszonylatokon van lehetőség. A kerékpár szállítása az autóbuszon kívül, a jármű vonóhorgán elhelyezett szállítóeszközön történik, így autóbuszonként egyidejűleg legfeljebb 3 db kerékpár szállítható. Tandem-, elektromos és háromkerekű kerékpárok nem szállíthatók.

A kerékpárjegy megvásárolható a Volánbusz Pest megyei pénztáraiban és online értékesítési felületén, utanként 500 Ft-os áron. A kerékpárjegy kizárólag a kerékpárszállítási szolgáltatásban érintett járatokra és viszonylatokra váltható meg. Kerékpár csak azzal az autóbuszjárattal szállítható, amellyel a kerékpár tulajdonosa utazik, és legfeljebb addig a megállóhelyig, ameddig az utas jegye vagy utazási igazolványa érvényes. A kerékpárszállítással kapcsolatos további információk itt találhatók.

Az összecsukható kerékpárok az autóbusz poggyászterében vagy csomagtartójában szállíthatók éppúgy, mint a rollerek és az elektromos rollerek.