Navigáció átugrása

Helyközi autóbusszal végzett személyszállítás

A VOLÁNBUSZ Zrt. és jogelőd Közlekedési Központok helyközi Közszolgáltatási szerződései 2019. december 31-én hatályukat vesztették. Az Innovációs és Technológia Minisztérium – a jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés és a közfeladat ellátása érdekében – szükséghelyzeti intézkedésként határozatban rendelte el a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatás nyújtását 2020. január 1-től legfeljebb 2 éves időtartamban.

Kijelölő határozatok: