Navigáció átugrása

2000 Szentendre, Dózsa György út 1. szám alatti 387/2 hrsz-ú autóbusz-állomáson lévő kiadó 6 m2 terület

2022. április 13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 199

Az ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma:

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131. Levélcím: VOLÁNBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302, Telefon: +36 1 465 5601 Fax: +36 1 455 7901)

A pályázat tárgya:

Jelen felhívás a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 2000 Szentendre, Dózsa György út 1. szám alatti 387/2 hrsz-ú autóbusz-állomáson lévő 6 m2 terület bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás. A területen nincs közmű.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége, továbbá a részletes tájékoztató elérhetősége és megkérése (email, telefon): Bánás Tamás – senior vagyongazdálkodási szakértő mobil: 06/70-70-21-445; e-mail: tamas.banas@volanbusz.hu .

Minimum megajánlható ár: 72.000,- HUF/ 6 m2/hó + ÁFA

Az ingatlannal kapcsolatok információk:

megtekintéssel kapcsolatos információk: Az ingatlan megtekinthető, egyeztetés a kapcsolattartóval.

ingatlan típusa: terület

az ingatlanon elérhető közművek:  nincs elérhető közmű

az ingatlan funkciójára vonatkozó információk: csak zöldség-gyümölcs árusítás végezhető.

A szerződés típusa, meghatározása: Bérleti szerződés

A szerződés időtartama, felmondási ideje: határozatlan, a Szerződést bármelyik Fél jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül a hónap 15. napjáig a következő hónap végére felmondani.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2022.04.22.

A VOLÁNBUSZ Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indoklás és költségtérítés nélkül visszalépjen, illetve, hogy ne kössön szerződést.