Navigáció átugrása

6722 Szeged Mars tér 21. szám alatti autóbusz-állomáson lévő nyilvános illemhely bérbeadása

2023. június 7.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 268

Az ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma:

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131. Levélcím: VOLÁNBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302, Telefon: +36 1 465 5601, Fax: +36 1 455 7901)

A pályázat tárgya:

Jelen felhívás a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 6722 Szeged, Mars tér 21. szám alatti autóbusz-állomáson lévő nyilvános illemhely bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége, továbbá a részletes tájékoztató elérhetősége és megkérése (email, telefon): Rózsahegyi Ágnes vagyongazdálkodási munkatárs, agnes.rozsahegyi@volanbusz.hu, +36 70 984-7805

Minimum megajánlható bérleti díj: nettó 261.711 Ft/hó

Az ingatlannal kapcsolatok információk:

megtekintéssel kapcsolatos információk: Az ingatlan megtekinthető, a kapcsolattartóval előzetesen egyeztetett időpontban.

ingatlan típusa: nyilvános illemhely

az ingatlanon elérhető közművek: víz és csatorna, villamos energia, gáz.

az ingatlan funkciójára vonatkozó információk: nyilvános illemhely

A szerződés típusa, meghatározása: Bérleti szerződés

A szerződés időtartama, felmondási ideje: határozott 6+6 hónap opcionális

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2023. június 15.

A VOLÁNBUSZ Zrt. Fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indoklás és költségtérítés nélkül visszalépjen, illetve, hogy ne kössön szerződést.