Navigáció átugrása

Kelenföld autóbusz-pályaudvaron kiadó 22 m2 nagyságú bérlemény

2023. július 28.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  279

Az ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma:

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131. Levélcím: VOLÁNBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302, Telefon: +36 1 465 5601 Fax: +36 1 455 7901)

A pályázat tárgya:

Jelen felhívás a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 1119 Budapest, Somogyi út 35. szám alatti autóbusz-pályaudvaron lévő 15 m2 helyiség és 7 m2 terület összesen 22 m2-es bérlemény bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége, továbbá a részletes tájékoztató elérhetősége és megkérése (email, telefon): Bánás Tamás – senior vagyongazdálkodási szakértő mobil: 06/70-70-21-445; e-mail: tamas.banas@volanbusz.hu .

Minimum megajánlható ár: 200.000,- HUF/ 22 m2/hó + ÁFA

Az ingatlannal kapcsolatok információk:

megtekintéssel kapcsolatos információk: Az ingatlan megtekinthető, egyeztetés a kapcsolattartóval.

ingatlan típusa: helyiség és terület

az ingatlanon elérhető közművek:  áram, víz- csatorna, fűtés

az ingatlan funkciójára vonatkozó információk: a bérleményben csak kiskereskedelmi és vendéglátó ipari tevékenység végezhető. Kimért alkohol nem árusítható. Erős illatot okozó tevékenység nem végezhető (pl: lángos sütés, hal sütés stb.).

A szerződés típusa, meghatározása: Bérleti szerződés

A szerződés időtartama, felmondási ideje: határozatlan, a Szerződést bármelyik Fél jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül a hónap 15. napjáig a következő hónap végére felmondani.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 28.

A VOLÁNBUSZ Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indoklás és költségtérítés nélkül visszalépjen, illetve, hogy ne kössön szerződést.