Navigáció átugrása

1143 Budapest, Hungária krt. 48-52. szám alatti autóbusz-pályaudvaron lévő 46 m2 nagyságú nyilvános illemhelyiség bérbeadása

2023. június 14.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  270

Az ajánlatkérő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma:

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131. Levélcím: VOLÁNBUSZ Zrt. 1476 Budapest, Pf. 302, Telefon: +36 1 465 5601 Fax: +36 1 455 7901)

A pályázat tárgya:

Jelen felhívás a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 1143 Budapest, Hungária krt. 48-52. szám alatti 32533/8 hrsz-ú autóbusz-pályaudvaron lévő 46 m2 illemhelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége, továbbá a részletes tájékoztató elérhetősége és megkérése (email, telefon): Bánás Tamás – senior vagyongazdálkodási szakértő mobil: 06/70-70-21-445; e-mail: tamas.banas@volanbusz.hu .

Minimum megajánlható ár: 600.000,- HUF/ 46 m2/hó + ÁFA

Az ingatlannal kapcsolatok információk:

megtekintéssel kapcsolatos információk: Az ingatlan megtekinthető, egyeztetés a kapcsolattartóval.

ingatlan típusa: illemhelyiség

az ingatlanon elérhető közművek:  áram, víz- csatorna, fűtés

az ingatlan funkciójára vonatkozó információk: a 46 m2-es illemhelyiségben csak illemhely üzemeltetési tevékenység végezhető.

A szerződés típusa, meghatározása: Bérleti szerződés

A szerződés időtartama, felmondási ideje: határozott 6 hónapra szól, amit a Bérbeadó jogosult további 6 hónapos időszakra vonatkozóan meghosszabbítani. A szerződés közös megegyezéssel megszűnhet.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2023. június 28.

A VOLÁNBUSZ Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában indoklás és költségtérítés nélkül visszalépjen, illetve, hogy ne kössön szerződést.