Navigáció átugrása

Ajánlati felhívás

Sorszám: 005

Árpád híd autóbusz-állomáson lévő kiadó üzlethelyiség és raktár

A VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) Árpád híd autóbusz-állomásán (1133 Budapest, Árboc u. 1-3.) bérbe ad 1 db 15 m2-es üzlethelyiséget és 1 db 15 m2-es raktárhelyiséget büfé üzemeltetés céljára.

Az ajánlatokat 2011. augusztus 26-án (péntek) 15.00 óráig kell benyújtani az ingatlanhasznositas@volanbusz.hu e-mail címre.

Az ajánlatokat a fent megadott sorszámra és megnevezésre hivatkozva kérjük megküldeni. Az ajánlatnál kérjük megadni a cégadatokat és a végezendő tevékenységet is.

Az ajánlatok elbírálásánál alkalmazott fő bírálati szempontok:
(Mind két bérleményre kell ajánlatot adni, külön-külön nem bérelhetők.)

  1. megajánlott havi bérleti díj (Ft/m2/hó + áfa)
  2. referencia

A felhívással kapcsolatban felvilágosítást ad: Bánás Tamás, vagyonkezelési főmunkatárs, a 06-70/7021-445 telefonszámon.

Az ajánlatok értékeléséről az ajánlattevőket írásban (elektronikus úton) értesít a VOLÁNBUSZ Zrt.

A nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő bérleti szerződés határozatlan időre szól és indoklás nélkül 30 napra felmondható. A nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés megkötése előtt köteles bruttó kéthavi bérleti és közüzemi díjra vonatkozó kauciót befizetni, vagy eredeti 1 évre szóló I. osztályú bankgaranciát átadni a VOLÁNBUSZ Zrt. részére.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 3 (három) legjobb ajánlattevővel további tárgyalásokat folytasson, és a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést.

Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a kivételes jogot, hogy az eljárást visszavonhatja vagy érvényes ajánlatok esetén is eredménytelennek nyilváníthatja.

VOLÁNBUSZ Zrt.